Останні додані

 • Гібридні оцінки результативності маркетингу та комерційної діяльності підприємств 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Критично проаналізовано ключові проблеми і підходи щодо оцінювання результативності маркетингової та комерційної діяльності підприємств. Визначено перспективні напрямки їх еволюції і прогресу за умов нової економіки та ...
 • Порівняльний аналіз економічної динаміки України та країн ЄС і ОЕСР 

  Махонін, Владислав І.; Makhonin, Vladyslav (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  З огляду на незавершену трансформацію глобальної соціально-економічної парадигми у бік сталості та соціальної інклюзії, питання напрацювання, по-перше, стандартів переорієнтації, та, по-друге, інструментарію оцінювання ...
 • Розвиток електовантажних перевезень — як інноваційний тренд екологізації логістичної сфери 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Яковчук, В. В.; Yakovchuk, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті узагальнено сучасне розуміння концепції «зелена логістика», яка розглядається у науковій спільноті як сукупність різноманітних ініціатив, спрямованих на застосування енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики ...
 • Постіндустріальна трансформація механізмів економічної циклічності 

  Дроб’язко, Марія М.; Drobiazko, Mariia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті уточнено теоретичне бачення механізмів економічної циклічності в умовах постіндустріальної трансформації економічної системи, зокрема, вплив постіндустріальних трансформацій виробництва на характеристики економічних ...
 • Становлення мережевої економіки та оновлення рушійних сил макроекономічних коливань 

  Верба, Денис Володимирович; Verba, Denys; Верба, Денис Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті вдосконалено теоретичне відображення механізмів, які забезпечують біфуркацію макроекономічної динаміки завдяки врахуванню відмінностей, властивих механізмам циклічності індустріальної економіки, де економічна ...
 • Аналіз процесу цифрової трансформації в У країні: сучасні тенденції та перспективи розвитку 

  Вридник, Володимир О.; Vrydnyk, Volodymyr (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто стан ринку інформаційних технологій на сучасному етапі та визначено топ інформаційних послуг, які користуються найбільшою популярністю. Проаналізовано ринок діджитал-технологій в Україні та визначено ...
 • Критичний аналіз підходів до визначення сутності категорії «прибуток» та пропозиції щодо удосконалення його обліку на підприємстві 

  Буркова, Людмила А.; Burkova, Liudmyla; Ярова, Алла Б.; Yarova, Alla; Поросла, П. В.; Porosla, P. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Вирішальний чинник забезпечення сталого розвитку підприємства — здатність отримувати прибуток. Останній для підприємства є ключовою ціллю його діяльності, критерієм оцінювання її ефективності, вирішальним фактором, що ...
 • Розвиток морської портової зернової інфраструктури та логістики в Україні 

  Бабаченко, М. В.; Babachenko, M.; Яворська, А. Ф.; Yavorska, A.; Лисенко, Н. С.; Lysenko, N.; Кучер, І. С.; Kucher, I.; Бурмака, Л. О.; Burmaka, L. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Економічний розвиток нерозривно пов’язаний з ефективним використання наявних ресурсів і можливого потенціалу суб’єктів господарювання. Останнім часом локомотивом розвитку виступають суб’єкти аграрного ринку. Зростання ...
 • Проблемні аспекти обліку основних засобів та напрями їх вирішення 

  Буркова, Людмила А.; Burkova, Liudmyla; Зволь, Владислав О.; Zvol, Vladyslav (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Основні засоби є одним із головних елементів діяльності підприємства. Для забезпечення та підтримки своєї діяльності на високому рівні кожне підприємства повинно слідкувати за кількістю та станом основних засобів, щоб ...
 • Інклюзивність професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу підприємств енергетики України 

  Самборський, Олександр Володимирович; Samborskyi, Oleksandr; Самборский, Александр Владимирович; Самійленко, Андрій Петрович; Samiilenko, Andrii; Самойленко, Андрей Петрович; Михайлюк, Михайло Андрійович; Mykhailiuk, Mykhailo; Михайлюк, Михаил Андреевич; Мельник, Вадим В.; Melnyk, Vadym (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття присвячена оцінці інклюзивності кар’єрного зростання працівників енергетичних компаній України. Для оцінки такої динаміки розроблено показники швидкості пересування по рівнях професійно-кваліфікаційної ієрархії ...
 • Інновації сфери транспортного підприємництва при реалізації концепції смарт-міст 

  Маценко, Олександр М.; Matsenko, Oleksandr; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Пронович, Анна Р.; Pronovych, Anna; Чорна, Я. В.; Chorna, Yaroslava (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Обрана тема є досить актуальною, оскільки національні уряди все активніше відіграють стимулюючу роль у підтримці введення інноваційних рішень, нарощування потенціалу та масштабування, де створення розумних міст є мейнстрімом ...