Now showing items 21-29 of 29

  • Маркетингові дослідження ринку чорної металургії та перспективи його розвитку в умовах глобалізації 

   Сагайдак, М. П.; Іщенко, М. І.; Гелевачук, З. Й. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
   Здійснено маркетингове дослідження ринку чорної металургії, визначено перспективи вітчизняних металовиробників на глобальному ринку та консолідації галузі.
  • Податкове стимулювання іноземних інвестицій в Україну 

   Диба, Олександр Михайлович; Данилюк, Євгеній Юрійович; Домерат, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
   Досліджено сутність ефективності податкової політики. Обґрунтовано можливість її використання в якості інструменту стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
  • Банківська інфраструктура України на сучасному етапі 

   Ходакевич, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   У статті проаналізовано сучасний стан розвитку банківської інфраструктури України з позицій функціонального та інституційного забезпечення. Приводено характеристику та оцінку діяльності основних елементів банківської ...
  • Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику 

   Манжос, Тетяна Василівна; Луцишина, Жанна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру ...
  • Теоретико-методичні підходи до обліку чинників внутрішнього гудвілу 

   Диба, В’ячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Розглянуто підходи науковців до відображення в бухгалтерському обліку інтелектуальних активів, які зумовлюють виникнення внутрішнього гудвілу як доданої вартості підприємства. Визначено основні проблеми бухгалтерського ...
  • Оптимізація обсягів платежів держав-членів до бюджету інтеграційного угруповання 

   Бояр, Андрій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Запропоновано і обґрунтовано новий підхід до оптимізації структури дохідної частини бюджету інтеграційного угруповання держав. Це бачиться можливим шляхом встановлення обсягів бюджетних платежів держав-членів пропорційно ...
  • Пізнання механізму економічної адаптації з використанням модифікацій моделі «жертва-хижак» 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
   В якості економіко-математичних моделей динаміки виступають модифікації моделі «жертва-хижак», на підґрунті яких вивчається різноманітність закономірностей механізму економіки, которому органічно властиве пристосування до ...
  • Особливості вияву явища маргінальності в сучасному українському суспільстві 

   Фляшнікова, Алла Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
   У статті висвітлено об’єктивні причини маргіналізації українського суспільства. Проаналізовано специфіка та форми вияву маргінальності в умовах трансформаційних процесів сучасного українського суспільства. Запропоновано ...
  • Державно-приватне партнерство як умова і фактор модернізації економіки 

   Кириленко, Володимир Іванович; Потапенко, Денис Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30)
   Розкриті механізми державно-приватного партнерства як фактору і умови модернізації економіки.