Now showing items 1-1 of 1

    • Теоретичні засади стратегічного маркетингового планування 

      Куць, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
      У статті розглянуто питання сутності стратегії та стратегічного планування на підприємстві. Досліджено зв’язок стратегічного та маркетингового планування. Пропонуються напрями ефективного використання маркетингового ...