Recent Submissions

 • Інструментарій маркетингу в діяльності освітніх установ 

  Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  За сучасних умов оцінка ситуації, що склалася на ринку освітніх послуг, має основуватись на результатах маркетингових досліджень, що дозволяють визначати потенціал конкурентоспроможності закладів освіти загалом і ДВНЗ ...
 • Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування 

  Кочкіна, Наталія; Румянцева, Аліна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  У статті проаналізовано мотиваційні чинники ефективності процесу просування страхових послуг в Україні. Визначено ключові поведінкові чинники та мотивацію потенційних споживачів. Розкрито основні комунікаційні проблеми ...
 • Показники ефективності соціально-орієнтованої маркетингової стратегії підприємства 

  Сульповар, Лев; Богачова, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  У статті розглядаються теоретичні і науково-практичні проблеми ефективності діяльності підприємства, обґрунтовуються підходи до вибору оціночних показників, пропонуються показники оцінки ефективності соціально-орієнтованої ...
 • Сім компаній, які забезпечують 70% обсягу ринку аутсорсингових контакт-центрів 

  Зінчук, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Українська Асоціація Директ Маркетингу (УАДМ) і Клуб керівників кол-центрів HotSkill завершили піврічне дослідження ринку аутсорсингових контакт-центрів України.
 • Презентація огляд ринку консалтингових послуг в Україні 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  За матеріалами презентації "Ринку консультаційних послуг в Україні" Програми ділових консультацій Європейського банку реконструкції і розвитку 24 листопада 2010 р.
 • Інформаційно-комунікаційні технології в картографії: рівень застосування 

  Коноплянникова, Маріанна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Як застосувати комунікації на підприємствах картографо-геодезичної галузі України? Які особливості комунікацій в цій сфері, рівень їх розвитку, цим основним проблемам приділено увагу в данній статті.
 • Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій 

  Граніш, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  У статті досліджено організацію практики поширення засобів реклами у контексті маркетингвої політики комунікацій, проаналізовано структуру доходу підприємств від рекламної діяльності, структуру виконаних угод і вартості ...
 • Cтилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (спроба аналізу) 

  Хліпала, Павел (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  У статті розглядаються проблеми створення і проведення соціальних кампаній, зосереджуючи увагу на специфічних характеристиках рекламних акцій, проведених на замовлення некомерційних організацій.
 • Дослідження використання соціально-комунікативних технологій у створенні рекламних звернень в Україні 

  Примак, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Формування поведінки споживачів з допомогою реклами на основі використання основних соціально-комунікативних технологій і психологічних прийомів у створенні рекламних звернень є одним з основних завдань креаторів. Це, з ...
 • Ефективне управління ризиками – важливий чинник формування сили банківського бренду 

  Старостіна, Алла; Кравченко, Володимир; Шмиглюк, Дар’я (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Ефективне управління ризиками в економіці взагалі та в такій її ключовій сфері, як банківська зокрема, є одним із вирішальних факторів забезпечення сталої динаміки соціально-економічного розвитку будь якої країни.
 • Кваліфікаційні іспити 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Чергові кваліфікаційні іспити УАМ відбулися у грудні 2010 року в НТТУ «Київський політехнічний інститут». Претендентами на здобуття кваліфікаційного рівня «Менеджер з маркетингових досліджень» стали студенти і випускники ...
 • Механізм управління етапами життєвого циклу екотекстилю на ринку України 

  Семак, Богдан; Іванова, Лілія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Проаналізовано сутність етапів розроблення, виведення на ринок, зростання, зрілості і спаду в життєвому циклі основних видів екотекстилю; розкрито роль маркетингу у формуванні українського ринку екотекстилю на вказаних етапах.
 • Премія «EFFI AWARDS» 2010 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  На початку грудня 2010 року маркетологи зібрались, щоб обговорити питання ефективності проведення рекламних кампаній і складання маркетингових бюджетів. Саме так позиціонує себе премія «EFFI AWARDS», якою нагороджуються ...