Recent Submissions

 • Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-06)
  У статті здійснено системне дослідження інструментів та механізмів інноваційної політики розвинених країн світу (США, Японії, ЄС), класифіковано методи підтримки інноваційної діяльності та засоби підвищення інноваційної ...
 • Міжнародний аутсорсинг як виклик для світової торгової системи 

  Сівачова, Олена; Карпова, Ксенія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-02)
  З погляду стратегічного менеджменту двадцять перше сторіччя широко визнається як сторіччя аутсорсингу в глобальній економіці. Тим часом, міжнародний аутсорсинг є одним з найбільш динамічних та складних процесів у сучасному ...
 • Світовий ринок злиттів і поглинань: економічний вимір та специфіка регулювання 

  Давидович, Оксана Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-30)
  У статті проведено комплексний аналіз світового ринку злиттів і поглинань (М&А), охарактеризовано його еволюційні етапи, досліджено тенденції та особливості розвитку на різних етапах. Автор визначила мотиви здійснення ...
 • Права інтелектуальної власності та міжнародна торгівля: наслідки для країн, що розвиваються 

  Москалик, Роман Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-12)
  Метою статті є виявити економічні ефекти захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) на технологічне зростання країн, що розвиваються, в контексті їх інтеграції до багатосторонньої торговельної системи. У статті узагальнено ...
 • Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики 

  Федірко, Олександр Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-07)
  У статті здійснено системне дослідження інструментів та механізмів інноваційної політики розвинутих країн (США, Японії, ЄС), класифіковано методи підтримки інноваційної діяльності та засоби підвищення інноваційної спроможності. ...
 • Феномен сталого розвитку та фінансово-економічної стабілізації транснаціональних корпорацій 

  Руденко, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-09)
  Доведена актуальність і важливість дослідження транснаціональних корпорацій у сучасних умовах, коли формуються глобальні ринки із новою якістю конкуренції та регулювання. Розроблено концепцію формування ефективної бізнес-моделі ...
 • Детермінанти корпоративного управління: свідчення перехідних економік (на рівні фірм), Україна 

  Жека, Віталій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-25)
  У статті робиться спроба емпіричного дослідження детермінант вибору практики корпоративного управління корпораціями на ринку країн з перехідною економікою. У дослідженні представлено факти на рівні фірм з використанням ...