Show simple item record

dc.contributor.authorРайко, Діана В.
dc.date.accessioned2014-06-25T10:19:47Z
dc.date.available2014-06-25T10:19:47Z
dc.date.issued2013-08-30
dc.identifier.citationРайко Д. В. Формування маркетингових підрозділів на підприємствах харківського регіону / Д. В. Райко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 188–198.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4032
dc.description.abstractУ статті розглянуто ситуацію формування маркетингових підрозділів на підприємствах Харківського регіону, розвиток їх структури, проаналізовано підходи до формування кадрового складу маркетингових підрозділів та динаміку їх розвитку, визначені тенденції щодо подальших напрямків вдосконалення маркетингу та виявлені ніші для перспективного розвитку маркетингу у Харківському регіоні.uk
dc.description.abstractThe article deals with the situation forming marketing departments in enterprises of Kharkov region, the development of structure analysis approaches to staffing marketing departments and the dynamics of their development trends identified areas for further improvement of marketing and found a niche for the future of marketing in the Kharkiv region.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрена ситуация формирования маркетинговых подразделений на предприятиях Харьковского региона, развитие их структуры, проанализированы подходы к формированию кадрового состава маркетинговых подразделений и динамику их развития, определены тенденции дальнейших направлений совершенствования маркетинга и выявлены ниши для перспективного развития маркетинга в Харьковском регионе.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectмаркетингові підрозділиuk
dc.subjectпідприємстваuk
dc.subjectкадровий складuk
dc.subjectmarketinguk
dc.subjectmarketing dtpartmentsuk
dc.subjectbusinessuk
dc.subjectpersonal structureuk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectмаркетинговые подразделенияuk
dc.subjectпредприятияuk
dc.subjectкадровый составuk
dc.titleФормування маркетингових підрозділів на підприємствах харківського регіонуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc69.003uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record