Show simple item record

dc.contributor.authorДем’янчук, Дмитро Олеговичuk
dc.contributor.authorDemyanchuk, Dmytroen
dc.date.accessioned2014-06-27T09:35:41Z
dc.date.available2014-06-27T09:35:41Z
dc.date.issued2012-04-21
dc.identifier.citationДем’янчук Д. О. Доходи домогосподарств і підприємств як джерело заощаджень та інвестицій в економіці / Д. О. Дем’янчук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 6-14.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4110
dc.description.abstractУ статті досліджено доходи домогосподарств та підприємств, які являють собою джерела приватних заощаджень. З’ясовано роль таких суб’єктів економіки, як домогосподарства і підприємства в процесі заощадження. Заощаджують як домогосподарства, так і підприємства, але інвестиції здійснюють підприємства. Показано, як відбувається рух основного потоку заощаджень через фінансово-кредитну сферу.uk
dc.description.abstractThis article investigates income of households and enterprises, which are sources of private savings. It turns out the role of economic agents as households and businesses in the process of savings. Save both households and enterprises, but investment enterprise engaged. It is shown the motion of the main stream of savings through financial and credit sector.en
dc.description.abstractВ статье исследуются доходы домохозяйств и предприятий, которые представляют собой источники частных сбережений. Выясняется роль таких субъектов экономики как домохозяйства и предприятия в процессе сбережения. Сберегают как домохозяйства, так и предприятия, но инвестиции осуществляют предприятия. Показано, как происходит движение основного потока сбережений через финансово-кредитную сферу.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectдоходи домогосподарствuk
dc.subjectособистий дохідuk
dc.subjectдоходи підприємствuk
dc.subjectвалові заощадження підприємствuk
dc.subjectчисті заощадження підприємствuk
dc.subjectнерозподілений прибутокuk
dc.subjectамортизаціяuk
dc.subjectфінансові посередникиuk
dc.subjectінвестиціїuk
dc.subjecthousehold incomeen
dc.subjectpersonal incomeen
dc.subjectenterprise incomeen
dc.subjectgross savingsen
dc.subjectnet savings of enterprisesen
dc.subjectretained earningsen
dc.subjectdepreciationen
dc.subjectfinancial intermediariesen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectдоходы домохозяйствru
dc.subjectличный доходru
dc.subjectдоходы предприятийru
dc.subjectваловые сбережения предприятийru
dc.subjectчистые сбережения предприятийru
dc.subjectнераспределенная прибыльru
dc.subjectамортизацияru
dc.subjectфинансовые посредникиru
dc.subjectинвестицииru
dc.titleДоходи домогосподарств і підприємств як джерело заощаджень та інвестицій в економіціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.567.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record