Show simple item record

dc.contributor.authorМоскаленко, Олександра Миколаївна
dc.date.accessioned2014-06-27T10:39:12Z
dc.date.available2014-06-27T10:39:12Z
dc.date.issued2012-05-16
dc.identifier.citationМоскаленко О. М. Методологія аналізу політики базового інституціонального чинника економічного розвитку / О. М. Москаленко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 22-30.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4112
dc.description.abstractУ статті використано міждисциплінарний підхід до аналізу політики як базового інституційного чинника економічного розвитку. Проаналізовано методологію дослідження політики представниками неокласичної та інституціональних шкіл, а також через призму вчень філософів, політологів, соціологів. Запропоновано основні концептуальні засади економічної метаполітики. Розглянуто роль неоінституціоналізму в становленні економічної теорії політики.uk
dc.description.abstractThe inter-discipline method is used in the article for the analysis of politics as a basic institutional factor of economic development. The methodology for the research of politics by neoclassic and institutional economic schools is analyzed, also over the studies of philosophers, politologists and sociologists. The authors propose the main conceptual bases of economic meta-policy. The role of neo-institutionalism is observed in foundation the economic theory of politics.uk
dc.description.abstractВ статье использован междисциплинарный подход к анализу политики как базового институционального фактора экономического развития. Проанализирована методология исследования политики представителями неоклассической и институциональной школ, а также через призму учений философов, политиков, социологов. Предложены концептуальные основы экономической метаполитики. Рассмотрена роль неоинституционализма в становлении экономической теории политики.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectполітикаuk
dc.subjectекономічна метаполітикаuk
dc.subject«політика політик»uk
dc.subjectінституціональний чинникuk
dc.subjectінститутuk
dc.subjectметодологіяuk
dc.subjectнеокласикаuk
dc.subjectнеоінституціоналізмuk
dc.subjectекономічна теорія політикиuk
dc.subjectpoliticsuk
dc.subjecteconomic meta-politicsuk
dc.subject«politics of politics»uk
dc.subjectinstitutional factoruk
dc.subjectinstitutionuk
dc.subjectmethodologyuk
dc.subjectneoclassicuk
dc.subjectneo-institutionalismuk
dc.subjecteconomic theory of politicsuk
dc.subjectполитикаuk
dc.subjectэкономическая метаполитикаuk
dc.subject«политика политик»uk
dc.subjectинституциональный факторuk
dc.subjectинститутuk
dc.subjectметодологияuk
dc.subjectнеоклассикаuk
dc.subjectнеоинституционализмuk
dc.subjectэкономическая теория политикиuk
dc.titleМетодологія аналізу політики базового інституціонального чинника економічного розвиткуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.101:338.22 (477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record