Show simple item record

dc.contributor.authorВолодькіна, Марина Владиславівна
dc.contributor.authorVolodkina, Maryaen
dc.date.accessioned2014-07-02T11:19:32Z
dc.date.available2014-07-02T11:19:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationВолодькіна М. В. Організаційні зміни в системі управління розвитком бізнес-структур / М. В. Володькіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 34-42.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4213
dc.description.abstractРозглянуто склад і зміст організаційних змін у зв’язку з життєвим циклом організації у діапазоні основних конфігурацій, які визначаються комплексом різноманітних факторів розвитку, що може стати конструктивною основою розробки, вибору та застосування стратегії і тактики організаційних змін в умовах формування та реалізації тієї чи іншої конкретної моделі розвитку.uk
dc.description.abstractThe article considers the content and characteristics of organizational changes in the context of the life cycle of the organization in the range of basic configurations, which are determined by a complex of various factors in the development, what may be a necessary and constructive basis for the elaboration, choice and use of the strategy and tactics of organizational changes in the conditions of the formation and the implementation of a particular model of development.uk
dc.description.abstractРассматриваются содержание и характеристика организационных изменений в контексте жизненного цикла организации в диапазоне основных конфигураций, которые определяются комплексом различных факторов развития, что может стать необходимой и конструктивной основой разработки, выбора и использования стратегии и тактики организацонных изменений в условиях формирования и реализации конкретной модели развития.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectорганізаційні зміниuk
dc.subjectжиттєвий цикл организаціїuk
dc.subjectконфігурації змін ефективностіuk
dc.subjectстратегія і тактика організаційних змінuk
dc.subjectorganizational changesuk
dc.subjectorganization’s lifecycle, efficiency changes configurationuk
dc.subjectorganizational changes strategy and tacticsuk
dc.subjectорганизационные измененияuk
dc.subjectжизненный цикл организацииuk
dc.subjectконфигурации изменений эффективностиuk
dc.subjectстратегия и тактика организационных измененийuk
dc.titleОрганізаційні зміни в системі управління розвитком бізнес-структурuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc65.011.47:005.21uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record