Show simple item record

dc.contributor.authorДанніков, Олег Володимировичuk
dc.date.accessioned2014-07-02T12:09:05Z
dc.date.available2014-07-02T12:09:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationДанніков О. В. Впровадження зарубіжного досвіду застосування інноваційних бізнес-рішень операторами роздрібної торгівлі / О. В. Данніков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 138-151.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4225
dc.description.abstractЗапропоновано, з метою проведення порівняльного аналізу, огляд особливостей роздрібної торгівлі Японії, США та Німеччини по таких напрямах (параметрах), як структура галузі, характеристика форматів, поточні тенденції розвитку тощо. У даному дослідженні пропонується огляд форматів роздрібної торгівлі відповідно до класифікації, прийнятої в Японії та США, а також резюмуються сучасні тенденції майбутнього розвитку та можливості запозичення зарубіжного досвіду.uk
dc.description.abstractTo conduct a comparative analysis it is proposed to review features of Japan, USA and Germany retailers in the following areas (parameters) as the structure of the industry characteristics of formats, current trends and more. This research offers an overview of retail formats according to the classification adopted in Japan and the US, and summarizes current trends and future possibilities of borrowing foreign experience.en
dc.description.abstractАвтором предлагается, с целью проведения сравнительного анализа, обзор особенностей розничной торговли Японии, США и Германии по таким направлениям (параметрам), как структура отрасли, характеристика форматов, текущие тенденции развития и тому подобное. В данном исследовании предлагается обзор форматов розничной торговли в соответствии с классификацией, принятой в Японии и США, а также резюмируются современные тенденции будущего развития и возможности заимствования зарубежного опыта.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectуправління продажемuk
dc.subjectсистема продажуuk
dc.subjectучасники маркетингового каналуuk
dc.subjectкомерційні інтересиuk
dc.subjectроздрібна торгівляuk
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmanagement by the saleen
dc.subjectsystem of saleen
dc.subjectparticipants of marketing channelen
dc.subjectcommercial interestsen
dc.subjectretail businessen
dc.subjectмаркетингru
dc.subjectуправление продажамиru
dc.subjectсистема продажru
dc.subjectучастники маркетингового каналаru
dc.subjectкоммерческие интересыru
dc.subjectрозничная торговляru
dc.titleВпровадження зарубіжного досвіду застосування інноваційних бізнес-рішень операторами роздрібної торгівліuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.8: 339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record