Show simple item record

dc.contributor.authorОсмятченко, Володимир Олександровичuk
dc.contributor.authorМатюха, М. М.en
dc.date.accessioned2014-07-02T12:47:54Z
dc.date.available2014-07-02T12:47:54Z
dc.date.issued2012-11-10
dc.identifier.citationОсмятченко В. О. Розробка та обґрунтування моделі облікового періоду та представлення вихідної узагальненої інформації / В. О. Осмятченко, М. М. Матюха // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 394–407.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4232
dc.description.abstractОбґрунтовано модель облікового періоду, що використовується в програмних засобах автоматизації обліку. Зосереджено увагу на моделі фіксованої періодизації як найбільш виправданої при створенні програмного забезпечення АСБО, приведено умови її реалізації у програмних продуктах. Проаналізовано різні моделі періодизації облікового періоду та представлення вихідної інформації.uk
dc.description.abstractThe article is based on the model of the accounting period used in software automation of accounting. The paper focuses on the model of fixed periodization as the most justified in the creation of software for ASBU, the conditions for its implementation in software products are given. The work analyzes various models of the periodization of the accounting period and the presentation of output information.en
dc.description.abstractОбоснована модель учетного периода, используемая в программных средствах автоматизации учета. Сосредоточено внимание на модели фиксированной периодизации как наиболее оправданной при создании программного обеспечения АСБУ, приведены условия ее реализации в программных продуктах. Проанализированы различные модели периодизации учетного периода и представления выходной информации.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectобліковий періодuk
dc.subjectінформаційні технології облікуuk
dc.subjectвихідна інформаціяuk
dc.subjectузагальнена інформаціяuk
dc.subjectmodelen
dc.subjectreference perioden
dc.subjectexcluding information technologyen
dc.subjectbackground informationen
dc.subjectsummary informationen
dc.subjectмодельru
dc.subjectучетный периодru
dc.subjectинформационные технологии учетаru
dc.subjectисходная информацияru
dc.subjectобобщенная информацияru
dc.titleРозробка та обґрунтування моделі облікового періоду та представлення вихідної узагальненої інформаціїuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.37uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record