Show simple item record

dc.contributor.authorНаливайко, Анатолій Петрович
dc.contributor.authorNalyvaiko, Anatolii P.
dc.contributor.authorНаливайко, Анатолий Петрович
dc.date.accessioned2014-07-04T06:53:54Z
dc.date.available2014-07-04T06:53:54Z
dc.date.issued2012-10-08
dc.identifier.citationНаливайко А. П. Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи / А. П. Наливайко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 3–9.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4300
dc.description.abstractУ статті досліджено вплив визначальних тенденцій постіндустріальної епохи на стратегію сучасного підприємства. Виявлено та охарактеризовано проблеми стратегічної поведінки підприємств й окреслено перспективні напрями розвитку теорії стратегії та стратегічного управління в умовах економіки знань.uk
dc.description.abstractThe paper examines the impact of the defining trends of postindustrial era to the strategy of the modern enterprise, identifies and characterizes the problems of strategic behavior of enterprises and outlines promising directions of development of the theory of strategy and strategic management in a knowledge economy.uk
dc.description.abstractВ статье исследуется влияние определяющих тенденций постиндустриальной эпохи на стратегию современного предприятия. Выявлены и охарактеризованы проблемы стратегического поведения предприятий и намечены перспективные направления развития теории стратегии и стратегического управления в условиях экономики знаний.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectстратегічне управлінняuk
dc.subjectменеджмент знаньuk
dc.subjectекономіка знаньuk
dc.subjectпостіндустріальна епохаuk
dc.subjectstrategic managementuk
dc.subjectknowledge managementuk
dc.subjectknowledge economyuk
dc.subjectpost-industrial erauk
dc.subjectстратегическое управлениеuk
dc.subjectменеджмент знанийuk
dc.subjectэкономика знанийuk
dc.subjectпостиндустриальная эпохаuk
dc.titleСтратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.011.12uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record