Show simple item record

dc.contributor.authorДиба, В’ячеслав Михайловичuk
dc.contributor.authorDyba, Vjacheslavuk
dc.contributor.authorКотковський, Володимир Станіславовичen
dc.contributor.authorKotkovsky, Volodymyren
dc.date.accessioned2011-06-23T08:49:38Zen
dc.date.available2011-06-23T08:49:38Zen
dc.date.issued2010-06-23
dc.identifier.citationДиба В. М. Неттінг — банківська новація у розрахунках / В. М. Диба, В. С. Котковський // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 453–468.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/430en
dc.description.abstractРозглянуто поняття неттінгу, його основні риси, класифікацію різновидностей неттінгу й особливості його застосування, визначені відмінні риси неттінгу і заліку взаємних вимог, розкрито використання ліквідаційного неттінгу для кредитора-боржника в умовах фінансової кризи.uk
dc.description.abstractThe article deals with the concept of netting, its main features, the classification of varieties of netting and features of its application, the distinctive features of netting and set-off of mutual claims are identified, the use of close-out netting for the creditor-debtor in the context of the financial crisis is presented in the paper.ru
dc.description.abstractРассмотрено понятие неттинга, его основные черты, классификация разновидностей неттинга и особенности его применения, определены отличительные черты неттинга и зачета взаимных требований, раскрыто использование ликвидационного неттинга для кредитора-должника в условиях финансового кризиса.en
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectнеттінгuk
dc.subjectнетто-поточний дохід за цінними паперамиuk
dc.subjectрозрахунковий неттінгuk
dc.subjectнеттінг із закриттямuk
dc.subjectноваційний неттінгuk
dc.subjectбагатобічний неттінгuk
dc.subjectліквідаційний неттінгuk
dc.subjectвзаємозалікuk
dc.subjectклірингuk
dc.subjectкомпенсаціяuk
dc.subjectборжникuk
dc.subjectкредиторen
dc.subjectnettinguk
dc.subjectsettlement nettingen
dc.subjectnetting from close innovation nettingen
dc.subjectmultilateral nettingen
dc.subjectliquidation nettingen
dc.subjectclearanceen
dc.subjectcompensationen
dc.subjectrequirementen
dc.subjectdebtoren
dc.subjectcreditoren
dc.subjectнеттингru
dc.subjectнетто-поточный доход по ценным бумагамru
dc.subjectрасчетный неттингru
dc.subjectнеттинг с закрытиемru
dc.subjectновационный неттингru
dc.subjectмногосторонний неттингru
dc.subjectликвидационный неттингru
dc.subjectвзаимозачетru
dc.subjectклирингru
dc.subjectкомпенсацияru
dc.subjectтребованиеru
dc.subjectдолжникru
dc.subjectкредиторru
dc.titleНеттінг — банківська новація у розрахункахuk
dc.typeArticleen
dc.subject.udc336.717uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record