Show simple item record

dc.contributor.authorКотенок, Андрій Григорович
dc.date.accessioned2014-07-07T06:55:54Z
dc.date.available2014-07-07T06:55:54Z
dc.date.issued2012-10-31
dc.identifier.citationКотенок А. Г. Форми прояву діалектики ринкової і соціальної справедливості у розвитку сучасних систем / А. Г. Котенок // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 17–23.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4372
dc.description.abstractУ статті розглянуто основні аспекти сутнісно-змістової характеристики однієї з основних суперечностей соціально-економічної системи: між ринковою та соціальною справедливістю. Виведено основні умови формування дієвого інституціонального середовища зазначеної суперечності.uk
dc.description.abstractThe article deals with the main aspects of essentially-semantic characteristics of one of the major contradictions of socio-economic systems between market and social justice.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены основные аспекты сущностно-содержательной характеристики одной из основных противоречия социально-экономической системы между рыночной и социальной справедливостью.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectекономічна ефективністьuk
dc.subjectекономічні суперечностіuk
dc.subjectринкова справедливістьuk
dc.subjectсоціальна справедливістьuk
dc.subjecteconomic efficiencyuk
dc.subjecteconomic contradictionsuk
dc.subjectmarket fairnessuk
dc.subjectsocial justiceuk
dc.subjectэкономическая эффективностьuk
dc.subjectэкономические противоречияuk
dc.subjectрыночная справедливостьuk
dc.subjectсоциальная справедливостьuk
dc.titleФорми прояву діалектики ринкової і соціальної справедливості у розвитку сучасних системuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.131.5uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record