Show simple item record

dc.contributor.authorШевчук, Наталія Валентинівнаuk
dc.contributor.authorShevchuk, Nataliiaen
dc.date.accessioned2014-07-07T07:14:26Z
dc.date.available2014-07-07T07:14:26Z
dc.date.issued2012-10-22
dc.identifier.citationШевчук Н. В. Систематизація концептуальних підходів до управління вартістю підприємства / Н. В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 29–35.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4375
dc.description.abstractУ роботі представлено узагальнюючі положення концептуальних підходів до управління підприємством на основі його вартості, які визначені Т. Коуплендом, Т. Колером, Дж. Муріном, А. Долгоффом, А. Дамодараном, К. Уолшем, С. Мордашевим, І. Єгєрєвим. Аргументовано, що дані підходи є базовими, на основі яких формуються сучасні управлінські концепції.uk
dc.description.abstractThe work presented a summarizing position of conceptual approaches to the value based management, as defined by T. Kouplend, T. Koler, Dzh. Murin, A. Dolhoff, A. Damodaran, K. Uolsh, S. Mordashev, I. Yehyeryev. It is argued that these approaches are the base on which modern management concepts are formed.en
dc.description.abstractВ статье представлены обобщающие положения концептуальных подходов к управлению стоимостью предприятия, которые изложены в научных работах Т. Коупленда, Т. Колера, Дж. Мурина, А. Долгоффа, А. Дамодарана, К. Уолша, С.Мордашова, И.Егерева. Аргументировано положение о том, что подходы выше указанных авторов являются базовыми, на основе которых сформированы современные концепции управления стоимостью предприятия.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectвартість підприємстваuk
dc.subjectгрошові потокиuk
dc.subjectвитрати на капіталuk
dc.subjectеластичність вартостіuk
dc.subjectвиробничий та фінансовий циклиuk
dc.subjectenterprise valueen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectcost of capitalen
dc.subjectelasticity of the costen
dc.subjectproduction and financial cyclesen
dc.subjectстоимость предприятияru
dc.subjectденежные потокиru
dc.subjectзатраты на капиталru
dc.subjectэластичность стоимостиuk
dc.subjectпроизводственный и финансовый циклыru
dc.titleСистематизація концептуальних підходів до управління вартістю підприємстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record