Show simple item record

dc.contributor.authorТормоса, Юрій Григоровичuk
dc.contributor.authorTormosa, Juriyen
dc.date.accessioned2014-07-08T07:14:06Z
dc.date.available2014-07-08T07:14:06Z
dc.date.issued2013-04-19
dc.identifier.citationТормоса Ю. Г. Система державного управління ціноутворенням / Ю. Г. Тормоса // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 46–51.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4438
dc.description.abstractУ статті розглянуто діючу систему державного управління ціноутворенням та її складові, зокрема, організаційно-правові аспекти, порядок формування та встановлення цін, їх види та методи регулювання, декларування цін, державний контроль і спостереження у сфері ціноутворення.uk
dc.description.abstractThe operating system of state administration pricing and its constituents are examined in the article, in particular, organizational and legal aspects, order of forming and establishment of prices, their kinds and methods of adjusting, declaration of prices, state control and supervision in the field of pricing.en
dc.description.abstractВ статье рассматривается действующая система государственного управления ценообразованием и ее составляющие, в частности, организационно-правовые аспекты, порядок формирования и установления цен, их виды и методы регулирования, декларирование цен, государственный контроль и наблюдение в сфере ценообразования.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectцінаuk
dc.subjectціноутворенняuk
dc.subjectсистема управління ціноутвореннямuk
dc.subjectвстановленняuk
dc.subjectформування та застосування цінuk
dc.subjectдержавні регульовані ціниuk
dc.subjectдекларування цінuk
dc.subjectконтроль і спостереження у сфері ціноутворенняuk
dc.subjectpriceen
dc.subjectpricingen
dc.subjectcontrol system pricingen
dc.subjectestablishmenten
dc.subjectforming and application of pricesen
dc.subjectstate managed pricesen
dc.subjectdeclarations of pricesen
dc.subjectcontrol and supervision in the field of pricingen
dc.subjectценаru
dc.subjectценообразованиеru
dc.subjectсистема управления ценообразованиемru
dc.subjectустановлениеru
dc.subjectформирование и применение ценru
dc.subjectгосударственные регулируемые ценыru
dc.subjectдекларирование ценru
dc.subjectконтроль и наблюдение в сфере ценообразованияru
dc.titleСистема державного управління ціноутвореннямuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.5uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record