Show simple item record

dc.contributor.authorКоцюба, Олексій Станіславович
dc.date.accessioned2014-07-08T12:17:46Z
dc.date.available2014-07-08T12:17:46Z
dc.date.issued2013-03-20
dc.identifier.citationКоцюба О. С. Вимірювання господарського ризику в межах бюджетування діяльності підприємства / О. C. Коцюба // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 209–216.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4507
dc.description.abstractВикладено результати дослідження проблеми кількісного аналізу ризику під час складання бюджетів підприємства. Для моделі бюджету- вання на основі трьох сценаріїв — песимістичного, найбільш очікуваного, оптимістичного — запропоновано вимірювати ризик за допомогою методу на основі репрезентативних значень (чисел). На умовному прикладі продемонстровано спроможність даного методу.uk
dc.description.abstractThe publication presents the results of investigation of the problem of quantitative risk analysis in company's budgeting. It is proposed to measure risk in budgeting model using three scenarios — pessimistic, most expected, optimistic by the method based on representative values (numbers). The application of the method was demonstrated using hypothetical sample.uk
dc.description.abstractВ публикации излагаются результаты исследования проблемы количественного анализа риска при составлении бюджетов предприятия. Для модели бюджетирования на основе трех сценариев — пессимистического, наиболее ожидаемого, оптимистического — предложено измерять риск с помощью метода на основе репрезентативных значений (чисел). На условном примере продемонстрирована состоятельность данного метода.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбюджетuk
dc.subjectневизначеністьuk
dc.subjectризикuk
dc.subjectсценарне бюджетуванняuk
dc.subjectступінь ризикуuk
dc.subjectрепрезентативне числоuk
dc.subjectbudgetuk
dc.subjectuncertaintyuk
dc.subjectriskuk
dc.subjectscenario budgetinguk
dc.subjectdegree of riskuk
dc.subjectrepresentative numberuk
dc.subjectбюджетuk
dc.subjectнеопределенностьuk
dc.subjectрискuk
dc.subjectсценарное бюджетированиеuk
dc.subjectстепень рискаuk
dc.subjectрепрезентативное числоuk
dc.titleВимірювання господарського ризику в межах бюджетування діяльності підприємстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.152:330.322.5uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record