Recent Submissions

 • Тенденції розвитку форм організації функціональних підсистем сучасних підприємств 

  Володькіна, Марина Владиславівна; Volodkina, Marya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-25)
  Розглянуто причини вибору компаніями стратегічного напрямку розвитку — аутсорсінгу як форми реалізації конкретних функцій управління сучасним підприємством, переваги та проблеми використання аутсор- сінгу, доцільність ...
 • Удосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції 

  Багацький, Володимир Миколайович; Bagatskiy, Volodymyr; Островський, Ярослав Вікторович; Ostrovskiy, Yaroslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  У статті розглянуто основні проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції. Запропоновано спосіб удосконалення оцінювання окремих параметрів (чинників) конкурентоспроможності продукції шляхом підвищення рівня її об’єктивності.
 • Концептуальна схема некомерційного маркетингу 

  Борисова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-25)
  У статті запропоновано концептуальну схему некомерційного маркетингу, визначено її структурні елементи та спосіб їх взаємодії. Обґрунтовано, як співвідносяться категорії «некомерційний маркетинг» і «маркетинг некомерційних ...
 • Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання 

  Скопенко, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21)
  Розроблено систему абсолютних і відносних показників, що характеризують інтеграцію з позицій доцільності та ефективності результатів і дає можливості спрямовувати зусилля на розвиток інтеграційної взаємодії з урахуванням ...
 • Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві 

  Полянська, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-14)
  Обґрунтувано актуальність концепції ситуаційного управління для забезпечення цілей сучасного розвитку вітчизняних підприємств. Узагальнено важливість концепції менеджменту знань у вирішенні завдань ситуаційного управління. ...
 • Еволюція управлінських технологія як віддзеркалення проблематики та завдань розвитку підприємств 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-17)
  У статті визначено тенденції розвитку управлінських технологій, виявлено динаміку використання управлінських інструментів з контексті актуалізації вирішення проблематиці та завдань розвитку підприємств. Представлено ...
 • Методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління акціонерного товариства 

  Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-06)
  Стаття присвячена дослідженню проблем в організації та здійсненні корпоративного управління, зокрема, факторів побудови системи корпоративного управління, які призвели до корпоративних скандалів і банкрутства крупних ...
 • Методичний підхід до оцінки ефективності корпоративної соціальної діяльності підприємств на інтегративній платформі 

  Хлевицька, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20)
  У статті запропоновано методику інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємств в сфері корпоративної соціальної відповідально- сті. Продемонстровано можливості поєднання концепції «потрійного результату» зі ...
 • Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах 

  Кузик, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-21)
  Основним чинником забезпечення конкурентоспроможності підприємств стає ефективна система маркетингових комунікацій, яка характеризується широким застосуванням різних комунікаційних інструментів. Здатність раціонально ...
 • Імперативи формування і реалізації фінансової стратегії корпорації 

  Богатирьов, Ігор Ігорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-24)
  Визначено місце і роль фінансової стратегії в процесі стратегічного управління корпорацією. Розглянуто питання про принципи і алгоритми вибору фінансової стратегії компанії. Показанj особливості вибору та реалізації стратегій ...
 • Вдосконалення стратегічного управління шляхом використання концепції FORESIGHT 

  Поплавська, Ж. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-14)
  З урахуванням вимог до стратегічного управління та можливостей Foresight у статті накреслено потенційні сфери зміни стратегічного управління внаслідок залучення до цього процесу Foresight досліджень. Ви- користання концепції ...
 • Інноваційна діяльність в Україні: тенденції в контексті реалізації відкритих інновацій 

  Соболєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-04)
  Сучасні тенденції в управлінні організаціями демонструють позиціонування інноваційної діяльності як ключового ресурсу у стратегічному розвитку. Одним із способів забезпечення такого розвитку в останнє десятиліття все частіше ...
 • Формування системи управління нематеріальними активами підприємства 

  Кукурудзяк, Леся Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  У статті окреслено основні наукові підходи до управління нематеріальними активами підприємства та визначено необхідність їх вдосконалення. Запропоновано модель системи управління нематеріальними активами, яка ґрунтується ...
 • Менеджмент регіонального інноваційного розвитку 

  Носирєв, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-24)
  Статтю присвячено дослідженню питання ефективності менеджменту регіонального інноваційного розвитку. Узагальнено модель механізму інноваційного розвитку регіону та виділено складові механізму менеджменту регіонального ...
 • Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу 

  Скочиляс, С. М.; Черничинець, С. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-27)
  Досліджено методи успішної реалізації проектно-будівельних контрактів, організаційні зміни в структурі управління, обґрунтовано необхідність впровадження методів управління, котрі б забезпечували ефективну взаємодію учасників ...
 • Активізація інноваційного розвитку – підґрунтя економічної безпеки підприємства 

  Никифоренко, В. Г.; Кравченко, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-13)
  Розглянуто питання активізації інноваційного розвитку як підгрунття економічної безпеки підприємства. Доведено взаємозв’язок між еко- номічною безпекою та інноваційним розвитком підприємства. Визначено дію чинників, що ...
 • Методичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі 

  Ковтун, К. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-20)
  У сучасних умовах господарювання постійно виникають чинники, що здійснюють як позитивний, так і негативний вплив на інноваційний процес вітчизняних підприємств, що обумовлює в більшості випадків затягування процесу реалізації ...
 • Організаційний механізм управління формування стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості 

  Рябенко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20)
  Обґрунтовано сутність і складові елементи організаційного механізму управління формуванням стратегічного потенціалу підприємств. Визначено роль функціональних підрозділів підприємств у формуванні страте- гічного потенціалу. ...
 • Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України 

  Клєцова, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11)
  У статті здійснено ґрунтовне дослідження сучасних тенденцій плинності найманих працівників на підприємствах України в галузі сільського господарства. Проведено аналіз ефективності використання персоналу в сільськогосподарських ...
 • Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу 

  Кісь, С. Я.; Кісь, Г. Р.; Вівчар, Г. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-05)
  Проаналізовано характерні риси та відмінності процесів капіталізації підприємств нафтогазового комплексу. Обґрунтовано необхідність і можливості розширення шляхів зростання вартості їх капіталу.

View More