Show simple item record

dc.contributor.authorКовтун, К. С.
dc.date.accessioned2014-07-09T11:56:40Z
dc.date.available2014-07-09T11:56:40Z
dc.date.issued2014-03-20
dc.identifier.citationКовтун К. С. Методичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі / К. С. Ковтун // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 86–91.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4559
dc.description.abstractУ сучасних умовах господарювання постійно виникають чинники, що здійснюють як позитивний, так і негативний вплив на інноваційний процес вітчизняних підприємств, що обумовлює в більшості випадків затягування процесу реалізації інноваційного проекту.uk
dc.description.abstractIn the current economic conditions there are always factors that carry a positive or negative impact on the process of innovation of domestic enterprises, which accounts for most of the time delays in the implementation process innovation.uk
dc.description.abstractВ современных условиях хозяйствования постоянно возникают факторы, которые влияют как положительно так и отрицательно на инновационный процесс отечественных предприятий, что обусловливает в большинстве случаев затягивание процесса реализации инновационного проекта.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectгрупи факторів впливуuk
dc.subjectінноваційний проектuk
dc.subjectкритерії відбору факторівuk
dc.subject«Скорегована Золота формула»uk
dc.subjectіnnovative activityuk
dc.subjectgroups of factors influenceuk
dc.subjectinnovative projectuk
dc.subjectselection criteria factorsuk
dc.subject«Adjusted Golden formula»uk
dc.subjectинновационная деятельностьuk
dc.subjectгруппы факторов влиянияuk
dc.subjectинновационный проектuk
dc.subjectкритерии отбора факторовuk
dc.subject«Скорректированная Золотая формула»uk
dc.titleМетодичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузіuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.723uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record