Show simple item record

dc.contributor.authorСоболєва, Тетяна Олександрівнаuk
dc.date.accessioned2014-07-09T12:31:54Z
dc.date.available2014-07-09T12:31:54Z
dc.date.issued2014-03-04
dc.identifier.citationСоболєва Т. О. Інноваційна діяльність в Україні: тенденції в контексті реалізації відкритих інновацій / Т. О. Соболєва // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 113–118.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4570
dc.description.abstractСучасні тенденції в управлінні організаціями демонструють позиціонування інноваційної діяльності як ключового ресурсу у стратегічному розвитку. Одним із способів забезпечення такого розвитку в останнє десятиліття все частіше називають реалізацію відкритих інновацій. У статті розглянуто основні тенденції в здійсненні інноваційної діяльності в Україні, а також передумови для активізації інноваційних процесів.uk
dc.description.abstractCurrent trends in the management of organizations demonstrate positioning of innovation as a key resource in the strategic development. One of the ways to achieve such development is more commonly considered the implementation of open innovation in the past decade. The article describes the main trends in the innovation activity in Ukraine, as well as the preconditions for enhancing innovation processes.en
dc.description.abstractСовременные тенденции в управлении организациями демонстрируют позиционирование инновационной деятельности как ключевого ресурса в стратегическом развитии. Одним из способов обеспечения такого развития в последнее десятилетие все чаще называют реализацию открытых инноваций. В статье рассмотрены основные тенденции в осуществлении инновационной деятельности в Украине, а также предпосылки для активизации инновационных процессов.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectвідкриті інноваціїuk
dc.subjectінноваційна діяльність в Україніuk
dc.subjectінноваційна активність підприємствuk
dc.subjectopen innovationen
dc.subjectinnovation activity in Ukraineen
dc.subjectinnovative activity of enterprisesen
dc.subjectоткрытые инновацииru
dc.subjectинновационная деятельность в Украинеru
dc.subjectинновационная активность предприятийru
dc.titleІнноваційна діяльність в Україні: тенденції в контексті реалізації відкритих інноваційuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.341.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record