Show simple item record

dc.contributor.authorДолінський, Леонід Борисович
dc.contributor.authorПіскунова, Олена Валеріївна
dc.contributor.authorГоркун, Олександр Олександрович
dc.date.accessioned2014-07-10T12:29:51Z
dc.date.available2014-07-10T12:29:51Z
dc.date.issued2013-04-17
dc.identifier.citationДолінський Л. Б. Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізації / Л. Б. Долінський, О. В. Піскунова, О. О. Горкун // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 166–182.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4618
dc.description.abstractУ статті розроблено модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернатив на основі сукупності критеріїв з використанням інструментарію теорії нечіткої логіки. Здійснено реалізацію моделі щодо вибору проекту для інвестування у підприємства хлібопекарської галузі.uk
dc.description.abstractThe article proposes a model of project selection based on multiple criteria using fuzzy logic. The model was applied to the project selection for investing in bakery industry enterprises.uk
dc.description.abstractВ статье разработана модель выбора инвестиционного проекта из множества альтернатив на основе совокупности критериев с использованием инструментария теории нечеткой логики. Осуществлено реализацию модели по выбору проекта для инвестирования предприятия хлебопекарской отрасли.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінвестиційний проектuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectризикованістьuk
dc.subjectнечітка логікаuk
dc.subjectприйняття рішеньuk
dc.subjectбагатокритеріальна оптимізаціяuk
dc.subjectinvestment projectuk
dc.subjectefficiencyuk
dc.subjectriskinessuk
dc.subjectfuzzy logicuk
dc.subjectdecision makinguk
dc.subjectmulti-criteria optimizationuk
dc.subjectинвестиционный проектuk
dc.subjectэффективностьuk
dc.subjectрискованностьuk
dc.subjectнечеткая логикаuk
dc.subjectпринятие решенийuk
dc.subjectмногокритериальная оптимизацияuk
dc.titleВибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізаціїuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.81:330.322.54uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record