Show simple item record

dc.contributor.authorГоголь, Т. А.uk
dc.date.accessioned2014-07-15T09:10:21Z
dc.date.available2014-07-15T09:10:21Z
dc.date.issued2012-09-03
dc.identifier.citationГоголь Т. А. Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці / Т. А. Гоголь // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 84–91.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4736
dc.description.abstractДосліджено методологію бухгалтерського обліку в системі методології наукового дослідження і пізнання з урахуванням структурних компонентів цілісної системи, взаємодії окремих елементів і визначенням загальнонаукових і специфічних методів і способів дослідження господарських явищ і процесів, які застосовуються на окремих етапах наукового пізнання.uk
dc.description.abstractAccounting methodology in the methodology’s system of the scientific research, cognition with accounting structural components of the complete system, interrelation of definite elements, definition of general scientific and specific methods, the research’s ways of economic phenomena and processes which are applied at various stages of scientific cognition are examined in the article.en
dc.description.abstractИсследована методология бухгалтерского учета в системе методологии научного исследования и познания с учетом структурных компонентов целостной системы, взаимосвязи отдельных элементов и определением общенаучных и специфических методов и способов исследования хозяйственных явлений и процессов, которые применяются на отдельных этапах научного познания.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбухгалтерський облікuk
dc.subjectметодологіяuk
dc.subjectзагальнонаукові методиuk
dc.subjectспецифічні методиuk
dc.subjectaccountingen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectgeneral scientific methodsen
dc.subjectspecific methodsen
dc.subjectбухгалтерский учетen
dc.subjectметодологияru
dc.subjectобщенаучные методыru
dc.subjectспецифические методыru
dc.titleМетодологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.1:001.891uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record