Show simple item record

dc.contributor.authorСоболь, Сергій Миколайовичuk
dc.date.accessioned2014-07-22T10:48:47Z
dc.date.available2014-07-22T10:48:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationСоболь С. М. Малий бізнес України у новій системі координат / С. М. Соболь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 159-173.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4822
dc.description.abstractУ статті запропоновано методику та здійснено оцінку рівня розвитку малого бізнесу в Україні на основі зіставлень з показниками розвитку малого бізнесу У Великобританії. За результатами оцінки визначено стратегічні пріоритети розвитку вітчизняного малого бізнесу.uk
dc.description.abstractThe assessment of the level of small business development in Ukraine based on comparisons with the indicators of small business development in the UK is presented in the article. The methodical approach to the evaluation of small business development is offered.The strategic development priorities of the national small business sector are identified by the results of research.en
dc.description.abstractВ статье предложена методика и проведена оценка уровня развития малого бизнеса в Украине на основе сопоставлений с показателями развития малого бизнеса в Великобритании. По результатам оценки определены стратегические приоритеты развития отечественного малого бизнеса.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмалий бізнесuk
dc.subjectсуб’єкти малого підприємництваuk
dc.subjectструктура малого бізнесу за видами економічної діяльностіuk
dc.subjectsmall businessen
dc.subjectstructure of small businesses by economic activityen
dc.subjectмалый бизнесru
dc.subjectсубъекты малого предпринимательстваru
dc.subjectструктура малого бизнеса по видам экономической деятельностиru
dc.titleМалий бізнес України у новій системі координатuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc334.012.64uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record