Show simple item record

dc.contributor.authorГарбуз, Світлана Вікторівнаuk
dc.date.accessioned2014-07-22T11:17:18Z
dc.date.available2014-07-22T11:17:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationГарбуз С. В. Інноваційний проект: сучасні підходи до оцінювання та вибору / С. В. Гарбуз // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 263-273.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4826
dc.description.abstractРозглянуто теоретичні та методичні засади оцінювання і відбору інноваційних проектів для інвестування. Обґрунтовано послідовність етапів оцінювання та вибору інноваційних проектів. Рекомендовано застосовувати сучасні кількісні та якісні методи оцінювання відповідно до стадії інноваційного процесу.uk
dc.description.abstractThe theoretical and methodical principles of estimation and selection of innovative projects for investment are examined. The consecution of steps of estimation and selection of innovative projects is established. The article recommends the use of modern quantitative and qualitative methods of evaluation according to the stage of the innovation process.en
dc.description.abstractРассмотрены теоретические и методические основы оценки и отбора инновационных проектов для инвестирования. Предложена последовательность этапов оценивания и выбора инновационных проектов. Рекомендовано применять современные количественные и качественные методы оценки соответственно стадии инновационного процесса.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваційно-інвестиційний проектuk
dc.subjectквантово-економічний аналізuk
dc.subjectекономіко-математичне моделюванняuk
dc.subjectкількісні та якісні методи оцінюванняuk
dc.subjectinnovative invective projectsen
dc.subjectquantum-economyen
dc.subjectquality quantity analysesen
dc.subjectинновационно-инвестиционный проектru
dc.subjectквантово-экономический анализru
dc.subjectэкономико-экономическое моделированиеru
dc.subjectколичественные и качественные методы оцениванияru
dc.titleІнноваційний проект: сучасні підходи до оцінювання та виборуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.65uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record