Show simple item record

dc.contributor.authorІванова, Н. В.
dc.date.accessioned2014-07-23T07:40:23Z
dc.date.available2014-07-23T07:40:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationІванова Н. В. Пріоритетність інноваційного розвитку інфраструктурного потенціалу регіону та шляхи його забезпечення / Н. В. Іванова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 35-45.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4835
dc.description.abstractУ статті проаналізовано особливості та умови забезпечення інноваційного розвитку інфраструктурного потенціалу регіонів України. Оцінено поточний рівень державного регулювання інноваційних процесів у національному інфраструктурному комплексі та можливості залучення приватного капіталу. Особливу увагу приділено інструментам практичної реалізації інноваційного розвитку об’єктів виробничої інфраструктури.uk
dc.description.abstractIn this article analyzed the characteristics and conditions of innovative infrastructure development potential of the regions of Ukraine. Reviewed the current level of state regulation of innovation processes in complex national infrastructure and ability to raise private capital. Particular attention is given to practical tool for implementing innovative development of objects of industrial infrastructure.uk
dc.description.abstractВ статье проанализированы особенности и условия обеспечения инновационного развития инфраструктурного потенциала регионов Украины. Оценен текущий уровень государственного регулирования инновационных процессов в национальном инфраструктурном комплексе и возможности привлечения частного капитала. Особое внимание уделено инструментам практической реализации инновационного развития объектов производственной инфраструктуры.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectвиробнича інфраструктураuk
dc.subjectінноваційна інфраструктураuk
dc.subjectінноваціяuk
dc.subjectрозвитокuk
dc.subjectдержавне регулюванняuk
dc.subjectкластерuk
dc.subjectindustrial infrastructureuk
dc.subjectinnovation infrastructureuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectdevelopmentuk
dc.subjectgovernment regulationuk
dc.subjectclusteruk
dc.subjectпроизводственная инфраструктураuk
dc.subjectинновационная инфраструктураuk
dc.subjectинновацииuk
dc.subjectразвитиеuk
dc.subjectгосударственное регулированиеuk
dc.subjectкластерuk
dc.titleПріоритетність інноваційного розвитку інфраструктурного потенціалу регіону та шляхи його забезпеченняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.49: 330.341.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record