Show simple item record

dc.contributor.authorЯценко, Ольга Миколаївнаuk
dc.contributor.authorYatsenko, Olgaen
dc.date.accessioned2014-07-25T12:32:28Z
dc.date.available2014-07-25T12:32:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationЯценко О. М. Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків / О. М. Яценко // Міжнародна економічна політика. 2013. – Вип. № 2(19). – С. 63-95. Yatsenko O. M. Globalization determinants of raw materials markets development / O. M. Yatsenko // International Economic Policy. - 2013. – Вип. № 2(19). – С. 63-95.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4865
dc.description.abstractДосліджено детермінанти розвитку сировинних ринків та особливості їх формування в умовах глобалізації світової економіки. Емпіричною базою дослідження обрано агропродовольчий ринок як один з найважливіших у сфері матеріального виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни. Висвітлено важливу соціально-економічну місію аграрного сектора, експортну конкурентоспроможність та імпортну залежність агропродовольчих товарів у міжнародній торгівлі. Обґрунтовано імперативні норми та зроблено висновки щодо важливості створення відповідних умов для функціонування в Україні ринків, інтегрованих у світові.uk
dc.description.abstractThe determinants of development of raw materials markets and the peculiarities of their formation in the terms of world economy globalization have been researched. The empirical base of research is the agricultural food market as one of the most important bases in the sphere of material production and provision of food security of the country. The important social and economic mission of the agricultural sector has been highlighted, along with the export competitiveness and import dependence of agricultural food products in the international trade. The imperative norms have been substantiated and conclusions have been drawn regarding the establishment of respective conditions for the operation of globally integrated markets in Ukraine.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectсвітова економікаuk
dc.subjectглобальний агропродовольчий ринокuk
dc.subjectконкурентні перевагиuk
dc.subjectсільське господарствоuk
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectglobal economyen
dc.subjectglobal agricultural food marketen
dc.subjectcompetitive advantagesen
dc.subjectagricultureen
dc.titleГлобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринківuk
dc.title.alternativeGlobalization determinants of raw materials markets developmenten
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.13:658.8:638.1uk


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record