Show simple item record

dc.contributor.authorБілецький, О. В.
dc.date.accessioned2014-08-08T12:37:27Z
dc.date.available2014-08-08T12:37:27Z
dc.date.issued2013-07-04
dc.identifier.citationБілецький О. В. Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу / О. В. Білецький // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 187-194.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4891
dc.description.abstractУ статті розглянуто еволюцію методологічних підходів до визначення ролі людського фактору в економічному розвитку через призму категорійного апарату від уявлень про трудові ресурси, трудовий потенціал до трактування сутності людського капіталу. Визначено національні проблеми відтворення його інноваційних властивостей в умовах постіндустріальних перетворень. Запропоновано інноваційні форми розвитку та напрями управління людським капіталом на національному рівні.uk
dc.description.abstractThe evolution of methodological approaches to the role of human factor definition in economic development through the prism of categorical instrument from human resources and human potential introduction to interpretation of human capital subject matter are considered in the article. The national reprocessing problems of human capital innovative properties in terms of postindustrial transformation are determined. The innovative development and direction forms of human capital management in the national level are proposed.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрена эволюция методологических подходов к определению роли человеческого фактора в экономическом развитии через призму категориального аппарата от представлений о трудовых ресурсах, трудовом потенциале к трактовке сущности человеческого капитала. Определены национальные проблемы воспроизводства его инновационных свойств в условиях постиндустриальных преобразований. Предложены инновационные формы развития и направления управления человеческим капиталом на национальном уровне.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectтрудові ресурсиuk
dc.subjectтрудовий потенціалuk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectінноваційний розвитокuk
dc.subjectнаціональна економікаuk
dc.subjecthuman resourcesuk
dc.subjecthuman potentialuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectinnovative developmentuk
dc.subjectnational economicsuk
dc.subjectтрудовые ресурсыuk
dc.subjectтрудовой потенциалuk
dc.subjectчеловеческий капиталuk
dc.subjectуправлениеuk
dc.subjectинновационное развитиеuk
dc.subjectнациональная экономикаuk
dc.titleІнноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.5.024.5(574)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record