Show simple item record

dc.contributor.authorКожан, Тамара Олексіївна
dc.date.accessioned2014-08-13T10:40:41Z
dc.date.available2014-08-13T10:40:41Z
dc.date.issued2013-07-12
dc.identifier.citationКожан Т. О. Визначення видів компетенцій менеджера з персоналу / Т. О. Кожан // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 98-105.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4905
dc.description.abstractРозглядаються способи моделювання компетенцій на основі застосування стандартизованих моделей лідируючих компаній, зразків світових стандартів та запропонованих універсальних моделей окремими авторами. Визначені типи і ролі менеджерів з персоналу, побудована рольова постановка менеджера з персоналу та діаграма взаємодії факторів формування рольових компетенцій в контексті аналізу стейкхолдерів. Запропонована класифікація компетенцій у професійній діяльності та визначені види компетенцій менеджера з персоналу.uk
dc.description.abstractThis article discusses ways of modeling competencies based on the application of standardized models of the leading world standards and universal models proposed by some authors. The work identifies the types and role of HR managers, role-built production personnel manager and interaction diagram form factors of role competencies in the context of the analysis of stakeholders. The paper proposes a classification of competencies in professional practice and identifies the types of competencies HR manager.uk
dc.description.abstractРассматриваются способы моделирования компетенций на основе применения стандартизированных моделей лидирующих компаний мировых образцов и предложенных универсальных моделей отдельными авторами. Определены типы и роли менеджеров по персоналу, построена ролевая постановка менеджера по персоналу и диаграмма взаимодействия факторов формирования ролевых компетенций в контексте анализа стейкхолдеров. Предложена классификация компетенций в профессиональной деятельности и определены виды компетенций менеджера по персоналу.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмоделювання компетенційuk
dc.subjectтипи і ролі менеджера з персоналуuk
dc.subjectрольові компетенціїuk
dc.subjectрольова постановкаuk
dc.subjectаналіз стейкхолдерівuk
dc.subjectкласифікація компетенційuk
dc.subjectmodeling of competenciesuk
dc.subjecttypes and roles of HR manageruk
dc.subjectrole competenceuk
dc.subjectrole settinguk
dc.subjectanalysis of stakeholdersuk
dc.subjectclassification of competenciesuk
dc.subjectмоделирование компетенцийuk
dc.subjectтипы и роли менеджера по персоналуuk
dc.subjectролевые компетенцииuk
dc.subjectролевая постановкаuk
dc.subjectанализ стейкхолдеровuk
dc.subjectклассификация компетенцийuk
dc.titleВизначення видів компетенцій менеджера з персоналуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record