Recent Submissions

 • Управління галузевим високотехнологічним пакетом в аерокосмічній галузі 

  Омельяненко, Віталій А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20)
  У статті розглянуто теоретичні основи управління технологічним портфелем, проаналізовано основні тенденції та визначено основні завдання управління розвитком космічної галузі на основі концепції технологічного пакета. ...
 • Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів на основі реального опціону 

  Мікаелян, Сурен Генріхович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-03)
  Розглянуто сучасні механізми оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Виявлено та обґрунтовано необхідність використання реальних опціонів як інструменту оцінки ефективності інноваційних проектів з урахуванням ...
 • Aктуальність запровадження та поширення соціального аудиту в Україні 

  Сотула, О. В.; Юсіф, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-10)
  Досліджено важливість впровадження та поширення соціального аудиту. Проаналізовано використання соціального аудиту деякими підприємствами України. Розглянуто методи і напрямки поширення соціального аудиту в Україні.
 • Продовольча безпека України: загрози та перспективи 

  Крат, І. В.; Усик, Віра Іванівна; Krat, I.; Usyk, Vira (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20)
  Статтю присвячено питанню продовольчої безпеки України. Зокрема, здійснено акцент на основні індикатори, що свідчать про рівень продовольчої безпеки. Зазначено, що в сфері забезпечення продовольчої безпеки існує безліч ...
 • Економічна безпека підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Канєвський, Олексій Ігорович; Kanevsky, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-14)
  Досліджено проблему адаптації підприємства до умов нестабільного зовнішнього середовища. Розглянуто сутність понять «гнучкість» і «жорсткість» у концепцію модульної структури підприємства як чинник підвищення його економічної ...
 • The investment climate formation of the aviation industry in Ukraine 

  Gridasov, V.; Holubtsova, D. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-17)
  У роботі описано сучасні аспекти діяльності авіаційного комплексу України. Проаналізовано існуючі проблеми в авіапромисловості нашої країни, у тому числі необхідність інвестування в дану сферу. Відображено сучасний стан ...
 • Кредитування підприємств комерційного будівництва 

  Котенко, Тетяна Юріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-22)
  Розглянуто специфічні риси ринку комерційної нерухомості та проблеми, що властиві даній сфері будівництва. Проаналізовано умови фінансування будівельних проектів у сучасних реаліях господарювання та надано порівняльну ...
 • Загальні підходи до оцінки кредитоспроможності лізингоодержувачів 

  Фридель, Володимир Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-18)
  У статті розглянуто основні критерії оцінки кредитоспроможності лізингоодержувача з урахуванням ризиковості лізингових операцій. Подано систематизовану характеристику групи показників для визначення кредитоспроможності ...
 • Фінансове забезпечення національних інвестиційних проектів 

  Ковальчук, В. А.; Пелагей, Т. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-10)
  У статті здійснено аналіз інвестиційних можливостей машинобудівних підприємств Харківської області щодо потенційної їх участі у реалізації національного інвестиційного проекту «Технополіс «П’ятихатки». Виявлено потенційні ...
 • Фінансово-економічні та бюджетно-податкові наслідки окупації Республіки Крим 

  Касперович, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-09)
  У статті розкрито фінансово-економічні наслідки тимчасової окупації Республіки Крим з боку Російської Федерації. Виявлено бюджетно-податкові результати анексії. Обґрунтовано безперспективність російських заходів податкового ...
 • Напрями реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні 

  Ачкасова, C. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-06)
  У статті узагальнено іноземний досвід нормативно-правового забезпечення системи соціального страхування. Обґрунтовано напрями для реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування для здійснення фінансової ...
 • Іноземне інвестування в економіку України 

  Прощаликіна, А. М.; Шевчук, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-09)
  У статті розглянуто сучасний стан іноземного інвестування в економіку України. Досліджено стан інвестиційного клімату в Україні, переваги, недоліки та основні проблеми залучення іноземного капіталу в національну економіку. ...
 • Analytical assessment of the development strategy of the metropolis: tools and methodological approaches 

  Krаmаrеnkо, Ruslan; Крамаренко, Руслан Михайлович; Galenko, Sergiy; Галенко, Сергій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-03)
  The article considers the role of strategy of the capital metropolis as a particularly important instrument of growth, the problems of its development and implementation, its impact on the current trends of urbanization.
 • Сучасні підходи до визначення сутності та оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Теплюк, Марія Анатоліївна; Teplyuk, Mariia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-16)
  У сучасних умовах господарювання інтелектуальні ресурси компанії стають одним з головних чинників підприємницької діяльності. У сучасній економіці, що характеризується високим рівнем конкуренції та інтенсифікацією ...
 • Бенчмаркінг державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Скринник, Ю. С.; Skrynnyk, J. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджується проблема визначення результативності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу. Використано інструмент порівняльного аналізу — бенчмаркінг для оцінки державної політики в сфері малого і ...
 • Основні напрямки удосконалення механізму регулювання зайнятості населення 

  Сотула, О.В.; Сушко, С.В. (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2014)
  У статті досліджено основні проблеми функціонування вітчизняного та зарубіжних ринків праці. Визначено напрямки вдосконалення механізмів регулювання ринку праці та зайнятості населення. Представлено рекомендацій щодо ...