Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Bazaliyska, Natalya300,63%0,00
2author_keyword:Savchenko, Olga I.290,60%0,00
3subject_keyword:заработная плата290,60%0,00
4subject_keyword:заробітна плата290,60%0,00
5subject_keyword:ринок праці290,60%0,00
6author_keyword:Nesterenko, Roman O.280,58%0,00
7author_keyword:Pererva, Petro G.280,58%0,00
8author_keyword:Shkoda, T.280,58%0,00
9author_keyword:Slavianska, Viara280,58%0,00
10subject_keyword:human capital280,58%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
4795100,00%0,00