Recent Submissions

 • Специфіка управління асортиментною політикою телевізійного каналу 

  Козлова, Ірина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05)
  Стаття розкиває чинники, що впливають на управління асортиментною політикою телеканалу. У ній схематично зображена структура асортименту телеканалу та види і жанри програм.
 • Концепция построения биологически правдоподобной искусственной нейронной сети 

  Скнар, И. И.; Sknar, Illia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15)
  В статье проведен ретроспективный анализ эволюции концепций построения искусственных нейронных сетей в разрезе возможности их дальнейшего применения для создания искусстенного интеллекта. Рассмотрены ключевые достижения ...
 • Рейтингова оцінка страхових компаній України на засадах нейро-нечіткого моделювання 

  Огліх, В. В.; Oglih, Valentyna; Бесчастна, Г. О.; Beschastna, Halyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23)
  Дана стаття містить результати дослідження в сфері рейтингування страхових компаній, зокрема аналіз існуючих принципів та розробку ефективного підходу до вибору страхових партнерів комерційними банками задля підвищення ...
 • Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб на основі дисримінантного аналізу та нейронних мереж 

  Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr; Якубець, Ольга В.; Yakubets, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-10)
  Метою проведеного в статті дослідження була розробка ефективних економіко-математичних методів і моделей оцінювання кредитоспроможності юридичних осіб — позичальників банківських установ, призначених для зниження їх кредитних ...
 • Нечітка модель ідентифікації фаз на ринку нерухомості 

  Масишко, Н. К.; Maksyshko, Nataliia; Шаповалова, В. О.; Shapovalova, Victoriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24)
  Ринок нерухомості як важливий сегмент фінансового ринку розглянуто з точки зору гіпотези когерентного ринку, яка поєднує нелінійну детерміністичну модель і статистичну динамічну модель, а її основне припущення полягає в ...
 • Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена 

  Заруцька, О. П.; Zarutska, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-08)
  У системі банківського нагляду важливе місце займає аналіз фінансового стану банків та ефективності систем управління ризиками. Для забезпечення адекватного контролю за діяльністю банків необхідне використання інструментарію, ...
 • Оцінювання ефективності управління якістю організації виробничого процесу на машинобудівному підприємстві 

  Бальзан, М. В.; Balzan, Marina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-28)
  Стаття присвячена питанню підвищення результативності діяльності підприємства на прикладі аналізу діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано, що підвищення результативності діяльності виробничого підприємства є ...
 • Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Трокоз, Любов О.; Trokoz, Liubov (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-17)
  У статті досліджено проблеми простроченої кредитної заборгованості та створення ефективних методів управління проблемними боргами у фінансових закладах. Розглянуто сутність і методологічні особливості процесу скорингового ...