Recent Submissions

 • Financial and legal regulation of blockchane technology: status and prospects of cryptovolute use 

  Tipanov, Vladyslav; Тіпанов, Владислав Вікторович; Типанов, Владислав Викторович; Drachov, A.; Драчов, О.; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Mirzodaieva, T.; Мірзодаєва, Т.; Syerova, L.; Сєрова, Л. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  The essence of cryptocurrencies is considered and the definition of their legal status is offered. The experience of some jurisdictions regarding the opportunities and threats of using and regulating cryptocurrencies has ...
 • Foreign direct investments in the economic growth of the open economy of Ukraine 

  Rokocha, V.; Рокоча, В. В.; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Sukurova, N.; Сукурова, Н. М.; Goncharova, A. O.; Гончарова, Анастасія Олександрівна; Гончарова, Анастасия Александровна; Murashko, Olena; Мурашко, Олена Володимирівна; Мурашко, Елена Владимировна (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  In terms of globalization of the world economy, the open economy of a country participating in the globalization process becomes an organic element of the world economy and thus receives additional incentives for ...
 • Гендерна рівність в системі пріоритетів інклюзивного розвитку Європейського Союзу 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020-02-06)
 • Стратегічні пріоритети виведення українських медійних продуктів на міжнародні ринки 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020)
  У статті досліджено характер та особливості виведення вітчизняних медійних продуктів на міжнародні ринки. З'ясовано особливості їхнього виробництва та адаптації до міжнародного середовища, насамперед європейського. Розроблено ...
 • Brand platforming of the enterprise 

  Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович (ISMA University, 2019-04)
  Nowadays enterprise needs to understand that it’s enough to be present in the market only by the fact. Branding is the platform from which every successful marketing campaign is launched. Any marketing effort that hopes ...
 • Ефекти міжнародної торгівлі в умовах глобалізації 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (ГО «Східноукраїнський інститутекономіки та управління», 2021-01-23)
 • Сергій Подолинський та нова парадигма цивілізаційного розвитку 

  Вітер, Ірина Ігорівна; Viter, Iryna; Ветер, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)
 • Інтеграція та дезінтеграція глобального медійного простору 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017)
 • Сучасна медіа парадигма та диверсифікація медійного простору 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-04)
 • Інституційна модернізація регулювання медійного ринку ЄС 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2019-10-19)
 • Сегментація ринку медичних інструментів у ЄС 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Мовсесян, А. С.; Movsesyan, Areg (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2020)
  На глобальному ринку медичних інструментів наявна велика кількість виробів різної технологічності та складності в користуванні. За різними оцінками, станом на початок 2020 р. у щоденному вжитку застосовується понад 500 ...
 • Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу 

  Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-26)
  У дисертації досліджено та визначено суть та значення екологізації глобального економічного простору; обґрунтовано основні параметральні характеристики екологічної парадигми економічного розвитку країн-лідерів та проведені ...
 • Міжнародна комерціалізація телепродуктів на медіа ринку ЄС 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-21)
  У дисертації досліджено суть та значення глобального та європейського ринку телепродуктів. Визначено особливості їх еволюції та ідентифіковано сучасну медіа парадигму в умовах посилення глобалізації. Особливу увагу приділено ...
 • Система регулювання аграрного сектору в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19)
  лювання аграрного сектору в ЄС. Відповідно до принципів історизму, програмованості та регульованості економічного середовища виокремлено сім етапів еволюції підходів країн-лідерів до регулювання аграрного сектору. Значну ...
 • Особливості економічної емансипації жінок в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2020-06)
 • Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей здійснення комунікаційної підтримки глобальної екологізації споживання. З позиції сучасної біхевіористичної економіки розглянуто зміни, що сталися на секторальному і субсекторальному ...
 • Macroeconomic factors influencing the development of Ukraine’s foreign trade 

  Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Melnyk, Tetyana; Kudyrko, Liudmyla (Izdevnieciba «Baltija Punlishing», 2020)
  The purpose of the study is to assess the relationship between Ukraine's foreign trade and its major macroeconomic indicators in the context of deepening globalization processes and increasing dependence of national ...
 • Economic Security of Ukraine within Threats Resulting from Russian Federation Policy 

  Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019)
  The authors reveal fundamentals of economic security. The article discloses the current state of economic development of Ukraine within threats resulting from the policy of Russian Federation. The authors shed light on ...
 • Вплив державного боргу на економічну безпеку України 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Український державний університет залізничного транспорту, 2010)
  Наведено дослідження державного боргу України, як зовнішнього, так і внутрішнього, та їх впив на економічну безпеку країни. We investigate essence of the category «economic security», market of internal and external debt ...
 • Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Хмельницький національний університет, 2014)
  В роботі в умовах цивілізаційних та глобалізацій них зсувів аналізується потужний розвиток ТНК та їх подальша експансія на міжнародних ринках. Приділяється увага думкам фахівців щодо вплив ТНК на економічний суверенітет ...

View More