Recent Submissions

 • Розвиток міжнародної діяльності підприємницьких університетів 

  Дяченко, Анастасія Леонідівна; Diachenko, Anastasiia; Дяченко, Анастасия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
  Дисертація присвячена розвитку теоретичних, методичних і прикладних засад розвитку міжнародної діяльності підприємницьких університетів. Уточнено понятійний апарат за досліджуваною тематикою, розкрито сутність та особливості ...
 • Креативний компонент у менеджменті міжнародних компаній 

  Галахова, Тетяна Олексіївна; Halakhova, Tetiana; Галахова, Татьяна Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-30)
  Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню сутності креативізації економічного розвитку, розкриттю креативно-інноваційної мотивації менеджменту міжнародних компаній, обґрунтуванню доцільності інституціональної та ...
 • Формування та структуризація глобального ринку консалтингових послуг 

  Грищенко, Наталія Вячеславівна; Hryshchenko, Nataliia; Грищенко, Наталия Вячеславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-07)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів формування та структуризації глобального ринку консалтингових послуг. У роботі розкрито креативну природу консалтингових послуг та здійснено їх класифікаційну ...
 • Становлення креативного сектору глобальної економіки 

  Дорошенко, Олександра Сергіївна; Doroshenko, Oleksandra; Дорошенко, Александра Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Дисертація присвячена теоретичному узагальненню процесів становлення креативного сектору глобальної економіки та обґрунтуванню застосування сучасних моделей національного розвитку з використанням національного інтелектуального ...
 • Глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків 

  Коваль, Вікторія Василівна; Koval, Viktoriia; Коваль, Виктория Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Дисертація присвячена дослідженню механізму впливу фінансової глобалізації на конкурентоспроможність транснаціональних банків. У дисертації розкрито еволюцію парадигмальних засад концепції конкурентоспроможності ...
 • Розвиток європейського ринку туристичних послуг 

  Толочко, Анна Олексіївна; Tolochko, Anna; Толочко, Анна Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-14)
  У роботі узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні засади функціонування міжнародного ринку туристичних послуг. Встановлено характерні риси та особливості європейського ринку туристичних послуг на сучасному ...
 • Розвиток транснаціональних бізнес-груп в парадигмі глобального менеджменту 

  Гончарова, Ольга Володимирівна; Honcharova, Olha; Гончарова, Ольга Влдимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-14)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних і практичних аспектів розвитку транснаціональних бізнес-груп у парадигмі глобального менеджменту. У роботі розглядається генезис концептуальних ...
 • Глобальні інвестиційні бізнес-стратегії у конкурентному середовищі 

  Дзебих, Ірина Борисівна; Dzebykh, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-06)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування й ефективної реалізації корпоративних інвестиційних стратегій у глобальному бізнес-середовищі. Проаналізовано витоки, фактори становлення та ...
 • Соціально-економічні імперативи глобального розвитку 

  Тимків, Ірина Валеріївна; Tymkiv, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09-22)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню сучасних закономірностей глобального розвитку, вивченню глобальних соціально-економічних імперативів, їх природи, складу, особливості взаємодії та специфіки прояву ...
 • Стратегії міжнародної корпоративної консолідації 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-22)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному вивченню процесів міжнародної корпоративної консолідації, її впливу на економічний розвиток країн-реципієнтів, факторів та умов, що здійснюють вплив на консолідаційні процеси, ...
 • Розвиток корпоративної культури в умовах інтернаціоналізації бізнесу 

  Овчаренко, Анна Олександрівна; Ovcharenko, Anna; Овчаренко, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-25)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-прикладних підходів до розвитку корпоративної культури в умовах інтернаціоналізації бізнесу з метою варіативного моделювання її змін, що дозволить перетворити її на ...
 • Фінансовий компонент розвитку глобальної торгівельної інтеграції 

  Фурсова, Олена Вікторівна; Fursova, Olena; Фурсова, Елена Викторовна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2006-10-03)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів розвитку глобальної торгівельно-фінансової взаємодії. Аналізуються передумови, фактори і суперечливі прояви сучасних глобальних трансформацій, тенденції ...
 • Екологічний компонент менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації 

  Данилюк, Наталія Іванівна; Danyliuk, Nataliia; Данилюк, Наталия Ивановна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2006-05-26)
  Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням екологічного менеджменту транснаціональних корпорацій. Досліджено процес становлення сучасної парадигми природокористування, в умовах транснаціоналізації. Визначено ...
 • Державне регулювання міжнародної економічної діяльності в глобальних умовах розвитку 

  Жеваго, Аліна Володимирівна; Zhevaho, Alina; Жеваго, Алина Владимировна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2006)
  Дисертацію присвячено дослідженню еволюції державного регулювання міжнародної економічної діяльності в умовах становлення глобальної регулятивної системи. На основі компаративного аналізу національних моделей економічного ...
 • Науково-технологічні фактори ефективної діяльності транснаціональних корпорацій 

  Омельченко, Роман Володимирович; Omelchenko, Roman; Омельченко, Роман Владимирович (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2005-04-20)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних питань ефективного використання науково-технологічних факторів у діяльності транснаціональних корпорацій. Досліджено суть та сучасну систему науково-технологічних ...
 • Управлінська результативність в ТНК 

  Білошапка, Владислав Анатолійович; Biloshapka, Vladyslav; Белошапка, Владислав Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03-24)
  Дисертаційна робота присвячена системному дослідженню теоретичних і практичних проблем формування та підвищення управлінської результативності в ТНК. Запропоновано систему напрямків оцінки результатів роботи менеджерів в ...
 • Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-05-25)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування глобальної економіки і виявленню нових імперативів взаємодії на корпоративному, між- і наднаціональному рівнях. Розкрито системну сутність ...
 • Алгоритм управління професійним розвитком менеджерів міжнародних компаній 

  Кулик, Юрій Євгенович; Kulyk, Yurii; Кулик, Юрий Евгеньевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проводиться дослідження процесу розвитку менеджерів міжнародних компаній. Розроблена автором блок-схема синергетичного процесу розвитку міжнародних менеджерів. Запропоновано автором об’єктивно-циклічний процес ...
 • Фінансовий ринок азійського регіону 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Мукачівський державний університет, 2021)
  У статті досліджено ключові напрями розвитку ринків банківських послуг; розглянуто банківські системи країн Азії; проаналізовано історичні аспекти розвитку банківництва у азійському регіоні, місце баків регіону у світовому ...
 • Креативна економіка у світовому інноваційному процесі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kaleniuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Кузнецова, Наталія Богданівна; Kuznetsova, Nataliia; Кузнецова, Наталия Богдановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів креативних інновацій, місця і ролі креативної економіки в інноваційному процесі. На основі системного підходу, авторами побудовано алгоритм дослідження даної теми: вивчено ...

View More