Recent Submissions

 • Креативна економіка у світовому інноваційному процесі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kaleniuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Кузнецова, Наталія Богданівна; Kuznetsova, Nataliia; Кузнецова, Наталия Богдановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів креативних інновацій, місця і ролі креативної економіки в інноваційному процесі. На основі системного підходу, авторами побудовано алгоритм дослідження даної теми: вивчено ...
 • Цивілізаційні виміри глобальної економічної кризи 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валериевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проблематика дослідження є актуальною з огляду на необхідність виявлення впливу цивілізаційних чинників на загальний хід і динамічний розвиток глобальних трансформацій. При цьому на особливу увагу розраховує специфіка ...
 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах пандемії COVID-19 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті викладено результати дослідження проявів, трендів соціальної відповідальності бізнесу в умовах пандемії та ідентифіковано домінантні сфери її реалізації. Проведено аналіз еволюційного розвитку поглядів та підходів ...
 • Глобальні трансформації енергетичного ринку 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич; Рудьковський, Сергій Миколайович; Rudkovskyi, Serhii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено сучасну термінологічну диспозицію трансформаційних процесів на світовому енергетичному ринку. Узагальнено методологічні засади дослідження світового енергетичного ринку на основі модельного підходу шляхом ...
 • Концептуальні засади глобальної координації стратегій економічного розвитку 

  Гальперіна, Любов Павлівна; Halperina, Liubov; Гальперина, Любовь Павловна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено комплексному дослідженню сутності глобальної координації стратегій економічного розвитку, оцінці новітніх тенденцій координації та можливих сценаріїв. У статті систематизовано понятійний апарат, сформульовано ...
 • Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna; Унинец, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано необхідність розуміння економіки в якості екосистеми, в якій врівноважені процеси економічного, соціального, екологічного, політичного розвитку. Проаналізовано еволюцію понять «екосистема», «підприємницька ...
 • Цифрове майбутнє глобальної фінансової сфери: від фінансових інновацій до фінансової інтеграції 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)
 • Економіка знань у глобальній парадигмі розвитку 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Дорошенко, Олександра Сергіївна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
 • Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку) 

  Білорус, О. Г.; Гаврилюк, О. В.; Зернецька, О. В.; Жангожа, Р. Н.; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Гасанов, С. С.; Бондарець, М. В.; Вітер, І. І.; Литвиненко, В. М.; Перга, Т. Ю.; Вєтринський, І. М.; Бондаренко, М. П.; Дорошенко, О. С.; Лук’яненко, О. Д.; Матюшко, В. В.; Чорноплеча, О. С.; Ухналь, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У монографії досліджуються генеза, закономірності розвитку світ-системи постіндустріального глобалізму, яка стала світовою реальністю і вже є головним чинником світового розвитку. Виходячи з результатів багаторічних ...
 • Цілі економічного розвитку України 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Панченко, Евгений Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Some aspects of small business financing through profit and loss sharing model in Islamic economic doctrine 

  Panchenko, Yevhen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Mozghovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ISMA University, 2019-04)
  There have been at least two distinctive approaches to try to overcome the SME finance gap. The first has been to broaden the collateral based approach by encouraging bank lenders to finance SMEs with insufficient collateral. ...
 • Strategic tools for the formation of leadership positions of Ukrainian banking business in a global competitive environment 

  Mozgovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Panchenko, Yevhen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Rudukha, Nataliia; Рудуха, Наталія Євгенівна (ISMA University, 2019-04)
  With the economic growth of Ukraine, taking into account the experience of world leading banks, it is necessary to modernize the financial policy in the country in order to strengthen the competitive position of the banking ...
 • Людський ресурс в умовах глобальних соціотехнологічних викликів 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
 • Стратегії міжнародних банківських груп в Україні 

  Цівина, Маргарита Сергіївна; Tsivyna, M. S.; Цивина, Маргарита Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У роботі досліджено процеси транснаціоналізації, концентрації, та регіональної фрагментації банківського бізнесу, розкрито природу лібералізації руху капіталу в глобальному бізнес-середовищі, систематизовано стратегії ...
 • Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню соціокультурного компоненту глобалізації, виявленню та системному оцінюванню його впливу на економічний розвиток. Автором досліджено особливості формування глобальної ...
 • Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10)
  У роботі досліджені домінанти і трансцендентні фактори сталого цивілізаційного розвитку, а саме еволюція концепцій глобального управління, визначення людського капіталу як ключового фактора економічного розвитку, обґрунтування ...
 • Глобальний ринок вищої освіти: динаміка та турбулентність 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність статті зумовлена динамічними процесами розвитку глобального ринку освіти, її мета — визначити основні тенденції вищої освіти. Серед них такі: швидко зростає чисельність студентського населення та населення ...
 • Диджіталізація як основа розвитку smart-економіки в глобальному просторі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Безпрецедентне поширення інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) виступає визначальним процесом становлення Smart-економіки, корінним чином змінює технологічний базис і всю систему економічних відносин у суспільств ...
 • Сучасні тенденції банківського ринку M&A 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна; Пузан, М. М. (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2016)
  Мотиви укладання угод M&A у банків можуть бути різними і варіюватися залежно від економічної ситуації на певному ринку. Найближчим часом основними трендами на ринку банківських угод э M&A. У статті проаналізовано періоди ...
 • Цифрова модель зайнятості у світі: загрози та небезпеки 

  Кузнецова, Н. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11)

View More