Show simple item record

dc.contributor.authorГаєвська, Оксана Борисівна
dc.contributor.authorHaievska, Oksanaen
dc.contributor.authorГаевская, Оксана Борисовнаru
dc.date.accessioned2014-12-23T12:01:29Z
dc.date.available2014-12-23T12:01:29Z
dc.date.issued2014-07-09
dc.identifier.citationГаєвська О. Б. Організаційний потенціал кооперації праці і управління / О. Б. Гаєвська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 381-387.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5675
dc.description.abstractСучасний процес поділу і кооперації праці з точки зору науки соціального управління створює об’єктивну потребу суспільства у соціально-системному їх упорядкуванні у зв’язку з їх поглибленням, що є проявом виробничої самоорганізації людей і об’єктом соціального управління. Набутий під час саморозвитку організаційний потенціал кооперації праці створив необхідні умови для його використання в сучасному основному виді самоорганізації кооперативних відносин — підприємницькій діяльності.uk
dc.description.abstractThe author of the article offers her own view on the contemporary process of labour allocation and cooperation from the point of view of social governance, which creates the objective society’s necessity in socially systematic sorting them out due to their becoming profound, which is the reflection of people’s production self-organization and the object of social governance.uk
dc.description.abstractСовременный процесс разделения и кооперации труда с точки зрения науки социального управления создает объективную потребность общества в социально-системном их упорядочении в связи с их углублением, что является проявленим производственной самоорганизации людей и объектом социального управления. Полученный путем саморазвития организационный потенциал коопрации труда создал необходимые условия для его использования в современном основном виде самоорганизации кооперативных отношений — предпринимательской деятельности.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectВиробнича самоорганізація суспільстваuk
dc.subjectсуспільний та кооперація праціuk
dc.subjectсоціальне управління поділом і кооперацією праціuk
dc.subjectпідприємницьке управлінняuk
dc.subjectSociety’s production self-organizationuk
dc.subjectsocial labour allocationuk
dc.subjectlabour cooperationuk
dc.subjectsocial governance of labour allocation and cooperationuk
dc.subjectentrepreneurial managementuk
dc.subjectПроизводственная самоорганизация обществаuk
dc.subjectсоциальное управление разделением и кооперацией трудаuk
dc.subjectпредпринимательское управлениеuk
dc.subjectобщественное разделение и кооперация трудаuk
dc.titleОрганізаційний потенціал кооперації праці і управлінняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.35;316.3(477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record