Show simple item record

dc.contributor.authorБаластрик, Л. О.
dc.date.accessioned2011-10-10T07:29:51Z
dc.date.available2011-10-10T07:29:51Z
dc.date.issued2010-05-17
dc.identifier.citationБаластрик Л. О. Удосконалення методів реалізації стратегічних пріоритетів в бюджетній політиці держави / Л. О. Баластрик // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 20–29.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/572
dc.description.abstractУ статті висвітлюються теоретичні засади реформування державних фінансів в Україні. Досліджено сутність, переваги та недоліки програмно-цільового методу бюджетування та шляхи його удосконалення.uk
dc.description.abstractThe article highlights the theoretical principles of state finance reform in Ukraine. Essence, advantages and disadvantages of software-Budgeting and ways of improvement are observed.uk
dc.description.abstractВ статье раскрыты теоретические основы реформирования государственных финансов в Украине. Акцентировано внимание на сущности, преимуществах и недостатках программно-целевого метода бюджетирования и направлениях его совершенствования.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectдержавні фінансиuk
dc.subjectдержавний бюджетuk
dc.subjectдоходи та видатки бюджетуuk
dc.subjectпрограмно-цільовий методuk
dc.subjectдовгострокова система плануванняuk
dc.subjectпрограмування і бюджетуванняuk
dc.subjectstate financesuk
dc.subjectthe state budgetuk
dc.subjectprofits and charges of budgetuk
dc.subjectprogrammatic having a special purpose methoduk
dc.subjectlong-term system of planninguk
dc.subjectprogramming and budgetinguk
dc.subject316
dc.subjectгосударственные финансы
dc.subjectгосударственный бюджет
dc.subjectдоходы и расходы бюджета
dc.subjectпрограммно-целевой метод
dc.subjectдолгосрочная система планирования
dc.subjectпрограммирования и бюджетирования
dc.titleУдосконалення методів реалізації стратегічних пріоритетів в бюджетній політиці державиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc35uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record