Останні додані

 • Підготовка фахівців за дуальною формою навчання як забезпечення якісної бізнес-освіти в Україні 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті розглядається концепція підготовки фахівців за дуальною формою навчання в різних країнах світу. Увага приділяється основним чотирьом моделям дуальної форми здобуття вищої освіти, які сприяють забезпеченню якісної ...
 • Європейська мовна політика: мультилінгвізм, плюрилінгвізм і англійська мова 

  Круківський, Василь Іванович; Krukivskyi, Vasyl; Круківська, О. В.; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна; Саєнко, С. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Дана стаття присвячена мовній політиці мультилінгвізму і плюрилінгвізму Європейського Союзу (ЄС), членом якого Україна прагне стати. Плюрилюнгвізм, який забезпечує мобільність і конкурентоздатність насамперед молоді в ...
 • Просування мас-медійних і дистанційних навчальних технологій у закладах освіти 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті надається огляд тенденцій розвитку мас-медійних навчальних технологій, дистанційного навчання зокрема, у вищій школі країн Європи та США. У статті проаналізовано джерельну базу з проблеми дослідження і, зокрема, ...
 • Методика предметно-мовного інтегрованого навчання: досвід практичного застосування 

  Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті піднімаються питання набуття студентами в ході навчання навичок командної роботи для досягнення конкретної мети з використанням всіх отриманих фахових та мовних компетенцій. Обговорюються результати використання ...
 • Полікультурна освіта та соціалізація студентської молоді в закладах вищої освіти Європи та США 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті проаналізована система полікультурної освіти студентської молоді в університетах Європи та США. Полікультурна освіта – це частина професійної освіти, спрямована на засвоєння культурно-освітніх цінностей інших ...
 • Управлінські техніки викладача 

  Александрова, Наталія Миколаївна; Aleksandrova, Nataliia; Александрова, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті проаналізовано сутність управлінської діяльності викладача. Надана класифікація управлінських технік і наведені приклади їх застосування. The essence of the lecturer’s managerial activity is analyzed. The ...
 • Аналіз непрямих засобів вираження різних видів спонукання у сучасній англійській мові 

  Шевченко, Ольга Леонідівна; Shevchenko, Olha; Шевченко, Ольга Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті розглядаються деякі непрямі спонукальні засоби здатні передавати окремі значення спонукальноі модальності, а саме наказ, вимогу, розпорядження, повчання, пораду, прохання, наполягання та інші. Вони відрізняються ...
 • Метафоризація концепту DEUDA/БОРГ в економічному дискурсі ЗМІ Іспанії (на матеріалі економічних текстів інтернет-видань) 

  Васильєва, Тетяна Олександрівна; Vasylieva, Tetiana; Васильева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті розглянуто способи метафоричного представлення концепту DEUDA/БОРГ в економічних текстах іспаномовних ЗМІ, розміщених в інтернеті, за період з 2012 по 2020 рік. Дослідження проведено з позиції когнітивного підходу ...
 • Використання освітніх технологій в контексті міжкультурної парадигми 

  Мельник, Ганна Миколаївна; Melnyk, Ganna; Мельник, Анна Николаевна; Бескоровайна, Ніна Олександрівна; Beskorovaina, Nina; Бескоровайная, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті обґрунтовується необхідність використання освітніх технологій в контексті міжкультурної парадигми. Розкрито роль культури у формуванні мислення і моделей поведінки та її вплив на стилі навчання. Детально описано ...
 • Intercultural communication course design: needs and challenges 

  Korol, Olena; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Globalization has made intercultural communication inevitable. Communicating with other cultures characterizes today’s business, classroom, and community. Therefore, it is important that universities prepare their graduates ...
 • Емоційний інтелект як базова складова професійного успіху 

  Давиденко, Тетяна Вікторівна; Davydenko, Tetiana; Давиденко, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття присвячена вивченню основних складових поняття «емоційний інтелект», базових відмінностей між емоційним інтелектом та рівнем інтелектуального розвитку людини. Автор визначає типові характерні ознаки тестів на ...
 • КНЕУ в міжнародному рейтингу університетів та бізнес-шкіл Eduniversal 

  Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Багаторічна співпраця КНЕУ з професором Грегорі Гарднером 

  Циркун, Олена Ігорівна; Циркун, Елена Игоревна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Позааудиторна діяльність кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації МЕіМ: студентський науковий гурток «Іноземна мова в контексті мультилінгвізму» 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Алейнікова, Марина Геннадіївна; Aleinikova, Maryna; Алейникова, Марина Геннадиевна; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Викладання іноземних мов в електронному освітньому просторі КНЕУ 

  Случайна, Лариса Олександрівна; Случайная, Лариса Александровна; Алейнікова, Марина Геннадіївна; Aleinikova, Maryna; Алейникова, Марина Геннадиевна; Бобрівник, Світлана Леонідівна; Bobrivnyk, Svitlana; Бобровник, Светлана Леонидовна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Gajduchenko, Svitlana; Гайдученко, Светлана Валентиновна; Теплюк, Ірина Анатоліївна; Tepliuk, Iryna; Теплюк, Ирина Анатольевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Організація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей в умовах сучасного конкурентного середовища 

  Лещенко, Любов Павлівна; Лещенко, Любовь Павловна; Шамхалова, Наталія Аркадіївна; Шамхалова, Наталия Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті йдеться про навчання професійно-орієнтованої лексики студентів економічних спеціальностей. Акцентується увага на економічних текстах, лексиці та методиках викладання. The article deals with the teaching of ...
 • Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в європейському регіоні та Україні: порівняльний аналіз 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті обґрунтовано необхідність аналізу системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні та Європейському регіоні; висвітлено вплив фахівців вищої кваліфікації на соціально-економічний ...
 • Discussions in teaching Business English 

  Chebotaryava, Lyudmila; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Чеботарёва, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  The author investigates the topic «Discussion as one of the methods in teaching «Business English»» course and presents practical results on the example of teaching «Business English» to the first-year students, specializing ...
 • Актуальність використання інтерактивного методу «Ажурна пилка» при навчанні міжкультурної комунікації майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки та бізнесу 

  Мельник, Ганна Миколаївна; Мельник, Анна Николаевна; Бескоровайна, Ніна Олександрівна; Бескоровайная, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті обґрунтовується актуальність використання інтерактивного методу «Ажурна пилка» («Мозаїка») при навчанні міжкультурної комунікації майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки та бізнесу. Розкрито суть і цілі ...
 • Вплив емпатії викладача на процес співпраці зі студентами 

  Кондрук, Ірина Валеріївна; Кондрук, Ирина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття вивчає особистість викладача та важливість розвитку такої якості як емпатія. У статті також розглядається питання впливу емпатії на ефективність спілкування між викладачем та студентами. The article covers the ...

Переглянути більше