Now showing items 1-18 of 18

  • Erfolgsfaktoren bei der Vorbereitung der Projektarbeit 

   Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Intonation im Berndeutschen 

   Hawrysch, Olena; Gavrysh, Olena; Гавриш, Олена Олександрівна; Гавриш, Елена Александровна (Ukrainischer Hochschulgermanistenverband, Nationale Linguistische Universität Kyjiw, 2015)
   This article is dedicated to the comparative analysis of the realization of such intonation components as melodics, phrasal stress and pauses in the Modern Standard German and the Bernese dialect. Common features and ...
  • Lautliche Verhältnisse in der berndeutschen Mundart 

   Gavrysh, Olena; Гавриш, Олена Олександрівна; Гавриш, Елена Александровна (Українська спілка германістів вищої школи, Київський національний лінгвістичний університет, 2011)
   The article is dedicated to studying Bern dialect. Based on the material of 10 regions where it is widespread, some characteristic modifications of quantitative and qualitative characteristics of vowel and consonant phonems ...
  • Wechselwirkung zwischen der deutschen Standardsprache und dem Schweizerdeutschen 

   Hawrysch, Olena; Gavrysh, Olena; Гавриш, Олена Олександрівна; Гавриш, Елена Александровна (Українська спілка германістів вищої школи, Київський національний лінгвістичний університет, 2014)
   The article deals with linguistic contacts between the speakers of standard German and the ones with Bern dialect. Temporary structural modifications in phonetics, grammar and vocabulary arise in both languages due to long ...
  • Деякі засади студентоцентрованого підходу до вивчення іноземної мови 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Дослідження контактів національних варіантів німецької мови 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-05)
   У статті розглянуті експериментальні методи дослідження контактів між носіями німецької літературної мови та регіональних варіантів, які поширені на території Австрії та Швейцарії, залежно від сфери їх функціонування. ...
  • Методи дослідження мовних контактів 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   У статті розглядається найбільш поширені методи дослідження мовних контактів на сучасному етапі, зокрема лінгвогеографічний, соціолінгвістичний та психолінгвістичний методи, методи математичної статистики та нейропсихоло ...
  • Методи контролю засвоєння автентичних німецьких текстів 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  • Модифікації німецьких приголосних фонем у розмовній мові 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (РВВ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2011)
   Стаття розглядає варіативність диференційних ознак приголосних фонем сучасної німецької мови у розмовному стилі під впливом комбінаторно-позиційних чинників, просодичної структури мовленнєвого повідомлення та його ...
  • Особистісно-діяльнісний підхід до вивчення іноземної мови 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Прагматична функція компонентів інтонації 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-15)
   У статті розглядається функціонування таких компонентів інтонації німецької літературної мови, як мелодика, фразовий наголос, паузи та темп мовлення відповідно до прагматичного потенціалу мовленнєвого повідомлення. Звертається ...
  • Підготовка колективної письмової роботи 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-18)
  • Реалізація компонентів інтонації у бернському регіональному варіанті німецької мови 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2016)
   В статті розглядаються особливості інтонаційного оформлення підготовлених та спонтанних діалогічних текстів різного емоційного забарвлення у бернському регіональному варіанті німецької мови та на підставі аудиторського ...
  • Розвиток навичок володіння німецькою вимовною нормою як один з шляхів удосконалення практичної підготовки студентів 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Роль гри в оптимізації навчального процесу 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Специфіка взаємодії між німецькою літературною мовою та швейцарським діалектом 

   Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна; Гавриш, Олена Олександрівна (Національний університет «Острозька академія», 2014)
   У статті розглядаються лінгвістичні контакти між носіями німецької літературної мови та швейцарського діалекту у німецькомовній частині Швейцарії. Звертається увага на поширення явищ медіальної диглосії та асиміляції на ...
  • Удосконалення навичок аудіювання шляхом розвитку фонематичного слуху 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
   Стаття присвячена розвитку фонематичного слуху як провідної складової аудитивної компетенції. Пропонуються види слухового тренінгу, які спрямовані на фіксацію в аудитивній пам’яті студентів фонемного інвентаря та просодичної ...
  • Формування навичок фонетичного оформлення монологічного мовлення 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-05)