Show simple item record

dc.contributor.authorZhdanova, O.en
dc.date.accessioned2015-02-23T09:14:43Z
dc.date.available2015-02-23T09:14:43Z
dc.date.issued2014-10-27
dc.identifier.citationZhdanova O. Knowledge economy as a strategic vector of Ukrainian development [Електронний ресурс] / O. Zhdanova // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 3. – С. 34–36. – Назва з титул. екрану.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5954
dc.description.abstractМетою даного дослідження є виявлення передумов для соціально-економічного розвитку України і створення його стратегічного вектора у довгостроковій перспективі. Дослідження включає в себе порівняння зарубіжного досвіду, глобальних тенденцій економіки та реальності української економіки. Результати аналізу показали що, для того щоб стати економічно провідною країної в довгостроковому періоді Україна повинна почати будівництво суспільства, заснованого на знаннях та інноваціях.uk
dc.description.abstractThe purpose of this research is to identify the prerequisites for the socioeconomic development of Ukraine and setting up a strategic vector of long run advancement. The research involves comparison of foreign experience, global economy tendencies, and the reality of Ukraine’s economy. The aspects explored include the pillars of knowledge economy and the potential of their development in Ukraine. The results of the analysis justify that to become an economically leading country in the long-term period Ukraine should start building a society based on knowledge and innovations.en
dc.description.abstractЦелью данного исследования является выявление предпосылок для социально-экономического развития Украины и созданию его стратегического вектора в долгосрочной перспективе. Исследование включает в себя сравнения зарубежного опыта, глобальных тенденций в экономике и реальности украинской экономики. Результаты анализа показали, что, для того чтобы стать экономически ведущих стран в долгосрочном периоде Украина должна начать строительство общества, основанного на знаниях и инновациях.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectекономіка знаньuk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectсередовище навчанняuk
dc.subjectknowledge economyen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectinformation technologyen
dc.subjectpull learning environmenten
dc.subjectэкономика знанийru
dc.subjectинновацииru
dc.subjectинформационные технологииru
dc.subjectсреда обученияru
dc.titleKnowledge economy as a strategic vector of Ukrainian developmenten
dc.title.alternativeЕкономіка знань як стратегічний вектор розвитку Україниuk
dc.title.alternativeЭкономика знаний как стратегический вектор развития Украиныru
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record