Show simple item record

dc.contributor.authorСлівінська, Н. М.
dc.date.accessioned2015-02-26T08:55:19Z
dc.date.available2015-02-26T08:55:19Z
dc.date.issued2014-05-25
dc.identifier.citationСлівінська Н. М. Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу / Н. М. Слівінська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 213-217.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5976
dc.description.abstractУ статті з’ясовано доцільність побудови системи управління ефективністю роботи персоналу, оскільки вона сприятиме досягненню результативності та успіху в діяльності організації. Матеріальне стимулювання лежить в основі управління працівниками. У процесі формування і використання систем матеріальних стимулів закладаються необхідні спонукальні мотиви трудової діяльності, здійснюється орієнтація працівників на конкретні кінцеві результати, створюється матеріальна зацікавленість в зростанні ефективності виробництва та зниженні витрат. У статті визначені основні характеристики дієвої системи управління ефективністю роботи працівників.uk
dc.description.abstractThe paper found the need to build a system of performance management of staff, as it will contribute to achieving effectiveness and success of the organization. Financial incentives underlying the management staff. In the process of formation and use of financial incentives laid the necessary motivation work carried orientation of employees to specific outcomes, creating a material interest in increasing efficiency and reducing costs. The paper identifies the key characteristics of an effective performance management employees.uk
dc.description.abstractВ статье установлено необходимость построения системы управления эффективностью работы персонала, которая будет способствовать достижению результативности и успеха в деятельности организации. Материальное стимулирование лежит в основе управления работниками. В процессе использования систем материальных стимулов формируються необходимые побудительные мотивы трудовой деятельности, осуществляется ориентация работников на конкретные конечные результаты, создается материальная заинтересованность в повышении эффективности производства и снижении затрат. В статье определены основные характеристики системы управления эффективностью работы сотрудников.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectЕфективністьuk
dc.subjectуправління ефективністю роботиuk
dc.subjectсистема управління ефективністюuk
dc.subjectматеріальне стимулюванняuk
dc.subjectсистеми оплати праціuk
dc.subjectЕffectivenessuk
dc.subjectperformance managementuk
dc.subjectperformance management systemuk
dc.subjectfinancial incentivesuk
dc.subjectwage systemuk
dc.subjectЭффективностьuk
dc.subjectуправление эффективностью работыuk
dc.subjectсистема управления эффективностьюuk
dc.subjectматериальное стимулированиеuk
dc.subjectсистемы оплаты трудаuk
dc.titleМатеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.108.53uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record