Show simple item record

dc.contributor.authorВойналович, І. А.
dc.contributor.authorКримова, М. О.
dc.contributor.authorЩетініна, Людмила Валеріївна
dc.date.accessioned2015-02-26T10:21:05Z
dc.date.available2015-02-26T10:21:05Z
dc.date.issued2014-07-28
dc.identifier.citationВойналович І. А. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україні / І. А. Войналович, М. О. Кримова, Л. В. Щетініна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 250–258.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5981
dc.description.abstractУ статті розглянуто стан проблеми збільшення чисельності внутрішніх переселенців зі Східних регіонів України та АР Крим у різних аспектах — соціальному, правовому, демографічному та економічному. Для цього проведено порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення України, Грузії, Молдови, Азербайджану щодо врегулювання питань правового статусу, соціальної та інших видів допомоги вимушеним переселенцям, документального забезпечення їх прав тощо, на основі якого визначено резерви нормативно-правового захисту цієї категорії осіб.uk
dc.description.abstractIn the article the state of the problem of increasing internal migrant number from the Ukrainian Eastern regions and Crimea is considered in different aspects — social, legal,demographic and economic. To do this, a comparative analysis of regulatory-legal support Ukraine, Georgia, Moldova, Аzerbaijan according to the issues of legal status, social and other assistance to IDPs, documentary maintenance, etc. on the basis of which the sociolegal protection improvement reserves for this population category are identified.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрено состояние проблемы увеличения численности внутренних переселенцев из Восточных регионов Украины и АР Крым в разных аспектах — социальном, правовом, демографическом и экономическом. Для этого проведен сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения Украины, Грузии, Молдовы,Азербайджана относительно урегулирования вопросов правового статуса, социальной и других видов помощи вынужденным переселенцам, документального обеспечения их прав и т.д., на основе которого выявлено резервы улучшения социально-правовой защиты этой категории населения.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectВнутрішні мігрантиuk
dc.subjectвимушені переселенціuk
dc.subjectправовий статус вимушених переселенцівuk
dc.subjectсоціальне забезпечення вимушених переселенцівuk
dc.subjectмісця тимчасового проживання та працевлаштування.uk
dc.subjectinternal migrantuk
dc.subjectforce migrantsuk
dc.subjectlegal force migrant’s statusuk
dc.subjectpublic force migrants welfareuk
dc.subjecttemporal residence and employmentuk
dc.subjectВнутренние мигрантыuk
dc.subjectвынужденные переселенцыuk
dc.subjectправовой статус вынужденных переселенцевuk
dc.subjectсоциальное обеспечение вынужденных переселенцевuk
dc.subjectвременное место жительства и трудоустройстваuk
dc.titleВимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україніuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc314.72uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record