Останні додані

 • Підходи щодо сутності поняття «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
  В статті розглянуто основні підходи щодо визначення терміну «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі. Запропоновано власне визначення цих фінансових установ.
 • Модель оптимальної програми виробництва рекламних продуктів 

  Богачевська, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-10)
  Розглянута роль рекламного агентства в рекламній діяльності. Проаналізована важливість створення виробничої програми для розрахункового обґрунтування управлінських рішень. Запропонована ефективна модель оптимальної програми ...
 • Концептуальні засади інформаційно-аналітичної системи управління вищим навчальним закладом 

  Давидюк, Тамара Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
  У статті розглядаються питання стандартизації процесів управління вищим навчальним закладом, концепція створення інформаційно-аналітичної системи управління університетом (ІАСУУ), її структура та принципи й основні елементи ...
 • Модель управління запасами горизонтально інтегрованого холдингу за умови стохастичного попиту 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитість за умови стохастичного попиту. Побудовано ...
 • Оцінювання проблемної заборгованості у кредитній політиці комерційного банку 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Трокоз, Любов О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-01)
  У статті проведено аналіз методів управління проблемними кредитами. Розроблено модель прогнозування ймовірності переходу простроченої заборгованості у категорію проблемної. Побудована модель рекомендована для використання ...
 • Роль і місце інформаційної системи бухгалтерського обліку в управлінні економічним об’єктом 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Матюха, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
  Розглянуто питання інформаційного забезпечення управління підприємством при використанні інформаційних систем обліку. Розкрито сутність інформаційних технологій обліку. Визначено роль управлінської використання системи в ...
 • Регулювання обліку портфельних інвестицій банків за міжнародними стандартами 

  Амбарчян, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
  В статті охарактеризовано міжнародні стандарти обліку та звітності, що застосовуються в процесі здійснення інвестиційних операцій банків з цінними паперами в торговому портфелі, портфелі на продаж та портфелі до погашення. ...
 • Моделювання процесу системи ухвалення рішень службами внутрішнього аудиту 

  Гушко, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-26)
  В статті розкриті питання синхронізації облікових інформаційних потоків через впровадження системи внутрішнього аудиту в управлінні промисловими підприємствами холдингового типу.
 • Управління на основі ключових показників діяльності 

  Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21)
  Дана стаття присвячена питанню вибору варіантів базової концепції побудови системи управління промислових підприємств на основі ключових показників діяльності.
 • Бюджетний кодекс України в контексті реформування вітчизняного бюджетного обліку 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-01)
  Статтю присвячено питанню оновлення Бюджетного кодексу України в контексті реалізації заходів модернізації вітчизняного бюджетного обліку.
 • Місцеві познаки: зарубіжний досвід для вирішення вітчизняних проблем 

  Антонюк, О. І.; Ніколишин, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-10)
  Розглянуто сучасний стан місцевих позик у вітчизняній економіці, проаналізовано зарубіжний досвід використання місцевих запозичень, окреслено можливості його впровадження в Україні та запропоновано здійснити ряд заходів з ...
 • Сучасні підходи мінімізації ризиків міжнародного кредитування 

  Лісовська, Валентина Петрівна; Наіста, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
  В статті розглядається аналіз показників діяльності банків України та ВВП за даними банківської статистики, та представлена поліноміальна апроксимація точок безрозмірних показників діяльності банків. Приведено аналіз ...
 • Виклики до перетворення податку на додану вартість в аграрному секторі України 

  Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-05)
  В дослідженні проведено аналіз справляння податку на додану вартість в аграрному секторі європейських країн, зокрема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціонування, а також розроблено практичні рекомендації ...
 • Ресурсна база банку як основа забезпечення його фінансової стійкості 

  Чуб, Павло Михайлович; Приходько, Е. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Підкреслюється важливість дослідження сучасного стану ресурсної бази банку (значення, класифікація, механізм формування) для забезпечення його фінансової стійкості. Досліджуються шляхи подальшого вдосконалення формування ...
 • Кошти місцевих бюджетів як об’єкт державного фінансового контролю 

  Висоцький, Іван Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-05)
  У статті розглянуто сутність поняття «місцеві бюджети», теоретичні засади управління коштами місцевих бюджетів, а також висвітлено державні органи, які здійснюють контроль за рухом коштів місцевих бюджетів.
 • Теоретичні підходи до управління витратами підприємства 

  Потій, Ванда Зіновіївна; Куліш, Ганна Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-11)
  Розглядаються сутність і роль витрат в діяльності підприємства, а також зарубіжний досвід управління витратами в коротко - і довгостроковому періодах.
 • Фіскальні пріоритети функціонування та розвитку бюджетної системи 

  Савчук, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
  Розвиток ринкової економіки в Україні передбачає підвищені вимоги до якості теорії державних фінансів, зокрема, до бюджетної системи.
 • Фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК 

  Фролова, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Розкрито сутність лідерства та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері. Обґрунтовані фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК.
 • Про роль міжнародних фінансових організацій у сучасній системі забезпечення глобальної фінансової безпеки 

  Базилюк, Я. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Досліджено сучасну роль міжнародних фінансових організацій у формуванні глобальної фінансової безпеки. Визначено ключові механізми та інструменти забезпечення фінансової стабільності МВФ.
 • Роль транснаціональних банків у контексті трансформації глобальної економіки 

  Оглобля, Ярослава Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-13)
  У статті проаналізовано підходи до визначення ключових елементів системи міжнародного банківництва, розкрито сутність поняття «транснаціональний банк» та визначено його сучасне значення в умовах фінансової глобалізації.

Переглянути більше