Show simple item record

dc.contributor.authorМоскаленко, Олександра Миколаївна
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:00Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:00Z
dc.date.issued2013-04-29
dc.identifier.citationМоскаленко О. М. Формування теорії випереджаючого економічного розвитку як прояв еволюції об’єктивних потреб суспільства / О. М. Москаленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 6-17.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6006
dc.description.abstractСтаття присвячена обґрунтуванню вихідних передумов і необхідності формування теорії випереджаючого економічного розвитку в результаті еволюції об’єктивних потреб суспільства. На основі вимог до структури наукових теорій запропоновані її власні та допоміжні основи, такі як методологічні, прототеоретичні, логічні та філософські. Предметом дослідження виступає випереджаючий економічний розвиток як об’єктивний процес. Доведено практичну значущість і сутність випереджаючого економічного розвитку. Результати даного дослідження доповнюють теорію економічного розвитку, сприяють розширенню прогностичного інструментарію та виконанню позитивної функції сучасної економічної теорії.uk
dc.description.abstractThe article deals with the justification of initial assumptions and necessity of foundation of the theory of outstripping economic development as a result of society’s objective needs evolution. On the basis of the requirements for the structure of scientific theories the author offered his own and supporting grounds of the theory of outstripping economic development, such as methodological, proto-theoretical, logical and philosophical ones. The object of the research is the outstripping economic development as an objective process. The practical significance and essentiality of outstripping economic development was justified in the work. The results of the research supplement of the theory of economic development promote the expansion of predictive tools and implementation of positive function of the modern economic theory.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена обоснованию исходных предпосылок и необходимости формирования теории опережающего экономического развития в результате эволюции объективных потребностей общества. На основе требований к структуре научных теорий предложенные ее собственные и вспомогательные основания, такие как методологические, прототеоретические, логические и философские. Предметом исследования выступает опережающее экономическое развитие как объективный процесс. Доказана практическую значимость и сущность опережающего экономического развития. Результаты данного исследования дополняют теорию экономического развития, способствуют расширению прогностического инструментария и выполнению позитивной функции современной экономической теории.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectтеорія випереджаючого економічного розвиткуuk
dc.subjectпрототеоретичні основиuk
dc.subjectметодологічні основиuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectеволюціяuk
dc.subjectпотреби сучасного суспільстваuk
dc.subjectoutstripping economic developmentuk
dc.subjecttheory of outstripping economic developmentuk
dc.subjectproto-theoretical groundsuk
dc.subjectmethodological groundsuk
dc.subjectmodeluk
dc.subjectevolutionuk
dc.subjectneeds of contemporary societyuk
dc.subjectтеория опережающего экономического развитияuk
dc.subjectпрототеоретические основанияuk
dc.subjectметодологические основанияuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectэволюцияuk
dc.subjectпотребности современного обществаuk
dc.titleФормування теорії випереджаючого економічного розвитку як прояв еволюції об’єктивних потреб суспільстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udcУДК 330.101:338.22 (477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record