Show simple item record

dc.contributor.authorВеликоіваненко, Галина Іванівна
dc.contributor.authorТрокоз, Любов О.
dc.date.accessioned2015-03-31T11:28:48Z
dc.date.available2015-03-31T11:28:48Z
dc.date.issued2013-06-01
dc.identifier.citationВеликоіваненко Г. І. Оцінювання проблемної заборгованості у кредитній політиці комерційного банку / Г. І. Великоіваненко, Л. О. Трокоз // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 508-519.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6074
dc.description.abstractУ статті проведено аналіз методів управління проблемними кредитами. Розроблено модель прогнозування ймовірності переходу простроченої заборгованості у категорію проблемної. Побудована модель рекомендована для використання у банківській практиці з метою оцінювання ймовірності дефолту як при роботі з простроченою заборгованістю, так і з кредитами, що не мають прострочених платежів.uk
dc.description.abstractThe article deals with the methods of problem credits management. We constructed a model for forecasting the probability of transition overdue debt in the category of problem. The constructed model is recommended for use in banking practice to estimate the probability of default when dealing with overdue debt and with credits without late payments.uk
dc.description.abstractВ статье проведен анализ методов управления проблемными кредитами. Разработана модель прогнозирования вероятности перехода просроченной задолженности в категорию проблемной. Построенная модель рекомендована для использования в банковской практике для оценки вероятности дефолта как при работе с просроченной задолженностью, так и с кредитами, не имеющими просроченных платежей.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкредитоспроможністьuk
dc.subjectпрострочена заборгованістьuk
dc.subjectпроблемна заборгованістьuk
dc.subjectймовірність дефолтуuk
dc.subjectрегресійне моделюванняuk
dc.subjectcreditworthinessuk
dc.subjectoverdue debtuk
dc.subjectbad debtsuk
dc.subjectprobability of defaultuk
dc.subjectregression modellinguk
dc.subjectкредитоспособностьuk
dc.subjectпросроченная задолженностьuk
dc.subjectпроблемная задолженностьuk
dc.subjectвероятность дефолтаuk
dc.subjectрегрессионное моделированиеuk
dc.titleОцінювання проблемної заборгованості у кредитній політиці комерційного банкуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.86:336.77uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record