Now showing items 1-20 of 217

  • Brexit як торговельно-економічний виклик для ЄС 

   Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Бондаренко, А. В. (Mykolas Romeris University, 2018)
   Стаття присвячена процесу виходу Британії з Європейського Союзу, який має назву “Брексіт”. Розкриваються можливі політичні, торговельно-економічні, соціальні та інші наслідки такого рішення. Брексіт створює не лише певні ...
  • Determinants of formation and development of international e-commerce 

   Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Dmytriyeva, N. О.; Дмитрієва, Н. О.; Дмитриева, Н. А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
   In this article the authors have considered and summarized results of previous scientific studies as well as some actual events and issues of comprehensive evaluation of determinants and factors of influence in particular ...
  • Global transformations of international organic agrofood markets 

   Tsyhankova, Tetyana; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Zavadska, Yulya (Aleksandras Stulginskis University, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, 2014-05)
   Globalization of the international economy has a significant impact on the agricultural market. The article reveals the economic and social prerequisites of global transformations and market changes in international markets ...
  • Methodological instruments of polyfunctional competitiveness evaluation (on the example of agriculture) 

   Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна (The Advanced Science Journal is published by the SCIREPS CORPORATION, 2011-06)
   Within the condition of agricultural markets globalization it is needed to define the priority branches of agriculture. This will allow native manufacturers to maximum adapt to competitive conditions of environment and to ...
  • Operating trends technologies in international marketing 

   Gzhesiuk, Alina; Гжесюк, Аліна Олександрівна; Гжесюк, Алина Александровна; Liubachivskа, Roksoliana; Любачевская, Роксоляна Зиновьевна (International Academy of Social-Economic Sciences, 2014)
   В научной работе рассматриваются современные тенденции в международном маркетинге, которые повлияли на развитие традиционного и современного использования маркетинговых технологий. В статье показано, что оперативные тенденции ...
  • The impact of global risks on the world trade and economic environment 

   Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Nitsenko, Vitalii; Ніценко, Віталій С.; Ниценко, Виталий С.; Mardani, Abba; Мардані, Абба; Мардани, Абба; Tananaiko, Tetiana; Тананайко, Тетяна С.; Тананайко Татьяна С. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
   It is noted that the unprecedented dynamic globalization of trade and economic relations and the fourth industrial revolution cardinally transform the global distribution system of the world economy, accompanied by the ...
  • The structural economic reforms andtransformation of China's trade policy 

   Yatsenko, O.; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-09-22)
  • Активізація маркетингової діяльності малих підприємств в умовах глобалізації 

   Гордєєва, Тамара Федорівна; Gordeeva, Tamara; Гордеева, Тамара Федоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-11)
   Узагальнюються підходи і світовий досвід використання маркетингових заходів розвитку малих підприємств в умовах глобалізації економічних процесів.
  • Активізація практичних занять з міжнародного маркетингу за допомогою кейс-методу 

   Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Аналіз факторів впливу на обсяги світової торгівлі 

   Сташис, Римантас; Stašys, Rimantas; Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   В умовах глобалізації торговельної системи, яка набула безпрецедентних темпів, міжнародна торгівля стає все більше лібералізованою через зниження тарифів, яке відбувається в рамках преференційних режимів, спрощення ...
  • Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС 

   Балежентіс, Альвідас; Baležentis, Аlvydas; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Розкрито питання двосторонньої торговельної інтеграції внаслідок реалізації поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка дала змогу країнам перейти від партнерства і співробітництва до політичної ...
  • Аудиторна робота як поточний двосторонній комунікаційний процес 

   Солодковський, Юрій Мечиславович; Солодковська, Ганна Володимирівна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Багатовекторність маркетингової діяльності малих підприємств 

   Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглянуто маркетингову діяльність малого підприємства як комплекс маркетингових засобів впливу на різні цільові групи (споживачів, партнерів по бізнесу, можливих кредиторів і інвесторів тощо) в умовах глобалізації.
  • Бренд країни в підвищенні конкурентоспроможності національної економіки 

   Поліщук, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   В статті розкрито сутність процесу створення бренду країни, проаналізовано особливості державного брендингу як інструменту підвищення ефективності експорту в умовах глобалізації та визначено ключові принципи формування ...
  • Бізнес-асоціації в системі розвитку міжнародної економічної діяльності: зарубіжний досвід та Україна 

   Циганкова, Тетяна Василівна; Євдоченко, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-26)
   Стаття присвячена дослідженню особливостей сучасних моделей діяльності бізнес-асоціацій та напрямам їх взаємодії з урядами в сфері розвитку міжнародної економічної діяльності. Особливу увагу приділено бізнес-асоціаціям в ...
  • Вдосконалення методики викладання дисципліни «Міжнародні організації» для студентів-«міжнародників» 

   Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)
  • Вертикальна інтеграція університету з провідними підприємницькими структурами у контексті якості та ефективності освіти 

   Іринчина, Інна Борисівна; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Визначення ризику передачі ІТ функцій міжнародних компаній на аутсорсинг 

   Дідух, Т. М.; Didukh, T. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   На сучасному етапі розвитку підходів до управління ресурсами ІТ-аутсорсинг являється одним з найефективніших способів оптимізації діяльності підприємства, що дозволяє мінімізувати витрати та сконцентрувати увагу керівників ...
  • Використання інтернет-сторінки в діяльності ВНЗ 

   Солодковська, Ганна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  • Вирішення проблеми підвищення індивідуальної конкурентоспроможності у відповідності з концепцією lifelong learning 

   Іринчина, Інна Борисівна; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)