Show simple item record

dc.contributor.authorСтолярчук, Вікторія Михайлівнаuk
dc.date.accessioned2011-10-25T11:02:02Z
dc.date.available2011-10-25T11:02:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationСтолярчук В. М. Особливості венчурного фінансування в системі комерціалізації інновацій / В. М. Столярчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 326–341.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/691
dc.description.abstractУ статті розкрито роль венчурного фінансування в сучасних процесах комерціалізації інновацій як одного з найбільш поширених механізмів стимулювання науково-дослідної діяльності у розвинутих країнах світу. Розкрито еволюцію та сучасний характер венчурного бізнесу, а також оцінено ефективність країнових моделей його організації. Особлива увага приділена аналізу кількісних і якісних параметрів світового ринку венчурного капіталу та обґрунтуванню механізмів розвитку венчурної індустрії в Україні.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to the research of the role of venture financing in modern processes of commercialization of innovations as one of the most widespread mechanisms of R&D stimulation in developed countries. The evolution and modern characteristics of venture business are revealed as well as effectiveness of national models of its arrangement are evaluated. Considerable attention is given to the analyses of quantitative and qualitative characteristics of the world market of venture capital as well as grounding of the mechanisms of venture industry development in Ukraine.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectглобальні трансформаціїuk
dc.subjectкомерціалізація інноваційuk
dc.subjectвенчурний капіталuk
dc.subjectвенчурне фінансуванняuk
dc.subjectвенчурні фондиuk
dc.subjectвенчурна індустріяuk
dc.subjectтехнологічний розвитокuk
dc.subjectglobal transformationsen
dc.subjectcommercialization of innovationsen
dc.subjectventure capitalen
dc.subjectventure financingen
dc.subjectventure fundsen
dc.subjectventure industryen
dc.subjecttechnological developmenten
dc.titleОсобливості венчурного фінансування в системі комерціалізації інноваційuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.137.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record