Show simple item record

dc.contributor.authorЛисенко, Олександр Віталійовичuk
dc.contributor.authorLysenko, Olexandren
dc.date.accessioned2015-05-12T19:18:34Z
dc.date.available2015-05-12T19:18:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationЛисенко О. В. Єдність містики та догматики, апофатики та катафатики як умови смислообразності "Фаворського світла" в релігійному досвіді православ’я / О. В. Лисенко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук ; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : ПП "Вид-во "Гілея", 2014. – Вип. 80. – С. 235-239.uk
dc.identifier.urihttp://ir.kneu.О.В.edu.ua/handle/2010/6968
dc.description.abstractПредставлено філософсько-релігієзнавче осмислення таких духовних основ православної традиції як: взаємозумовленість догматики і містики та діалектична єдність апофатичного і катафатичного методів богопізнання в процесі обоження з метою доведення саме смислообразності “Фаворського світла” – кульмінаційного пункту православної антропології. Дослідження релігійно-містичної реальності є вкрай складним завданням тому, що предмет вивчення не лише чітко не ідентифікується відстороненим споглядачем, а взагалі не є безпосередньо даним у повсякденному досвіді дослідника. Лише опосередковано, у релігійній традиції, як соціокультурному явищі, ця реальність стає об’єктом дослідження для науковців. Тому лише герменевтична чуйність уможливить прочитання аутентичних смислів інтроспективних пошуків духоносних подвижників, а також забезпечить адекватне наукове розуміння богословських концептів, що їх пояснюють у межах тих чи інших релігійних систем, у тій чи іншій конкретно-історичній ситуації. Саме тому методологія, яку обрав автор для осмислення цього аспекту проблеми, корелює з позиціями найавторитетніших мислителів християнської культурної традиції, що вбачають сутність людини в Богообразності та Богоподібності, а мету її існування – в Богоспілкуванні та обоженні.uk
dc.description.abstractIn the article the philosophical-religious comprehension of such spiritual bases of orthodox tradition as: an interdependence of dogmatic and mystic and dialectl unity of apofatic and katafatic methods of God-rediscovery in the process of establishing of Godness with a purpose to justify sense-imagination of “Favorsk light” – the main point of orthodox anthropology – is presented. The study of religious and mystical reality is extremely challenging not only because the object of study is not clearly identified for the detached onlookers, but also because in general it is not directly presented in the everyday experience of the researcher. Only indirectly, in the religious tradition as a socio-cultural phenomenon, this reality becomes the object of study for scientists. Therefore, only the hermeneutic sensitivity allows to have and to read introspective search for authentic meaning of spiritual devotees and provides an adequate scientific understanding of theological concepts that are explained within certain religious systems, in some concrete historical situation. That is why the methodology that the author has chosen to understand this aspect of the problem is to be correlated with the positions of the most influential thinkers of the Christian cultural tradition who are looking for the essence of the human being through God-image and God-similarity and the purpose of his existence – in God-communicating and deification.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherПП “Видавництво “Гілея”uk
dc.subjectcмислообразuk
dc.subjectмістикаuk
dc.subjectдогматикаuk
dc.subjectапофатикаuk
dc.subjectапофатикаuk
dc.subjectкатафатикаuk
dc.subjectобоженняuk
dc.subjectБогопізнанняuk
dc.subjectsense-imageen
dc.subjectmysticen
dc.subjectdogmaticen
dc.subjectapofatiken
dc.subjectkatafatiken
dc.subjectdeificationen
dc.subjectKnowledge of Goden
dc.titleЄдність містики та догматики, апофатики та катафатики як умови смислообразності “Фаворського світла” в релігійному досвіді православ’я.uk
dc.title.alternativeUnity of mysticism and dogmatism, apofatiks and katafatiks as the sense–imaginative conditions of “Favorsk light” in orthodox religious experienceen
dc.title.alternativeЕдинство мистики и догматики, апофатики и катафатики как условия смыслообразности “Фаворского света” в религиозном опыте православияru
dc.typeArticleen
dc.subject.udc[281.5:248.211+248.217]:215uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record