Now showing items 5-18 of 18

  • Методи оцінки ефективності проектів переходу підприємств на використання хмарних ІТ-сервісів 

   Камінський, Олег Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-08)
   У даній статті проведено аналіз і класифікацію існуючих методів оцінки ефективності і нформаційних технологій і можливості їх застосування до оцінки хмарних ІТ-сервісів. Розглянуто специфіку хмарних обчислень і проектів ...
  • Моделювання динаміки поведінки абонентів на ринку телекомунікацій України 

   Стець, О. В.; Скворцова, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14)
   На сьогоднішній день телекомунікації та сучасні технології стали доступними кожному із нас. Людина може отримати зв’язок із зовнішнім світом через багато каналів. Технології та розвиток не стоять на місці, вони розвиваються ...
  • Моніторинг у системі управління реалізацією державної цільової програми 

   Галіцин, Володимир Костянтинович; Суслов, Олег Павлович; Самченко, Наталія Костянтинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-04)
   У статті наведено характеристику системи управління реалізацією державної цільової програми, описані її етапи та методи їх здійснення. Показано місце моніторингу у цій системі. Наведено схему, алгоритм і методи реалізації ...
  • Оцінювання доцільності інвестування для відтворення родючості грунтів за позичені кошти 

   Ткач, Олег Валентинович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-12)
   За допомогою раніше розробленої автором математичної моделі економічних процесів відтворення родючості грунтів досліджено собівартість, реінвестування та фінансові результати хімічної меліорації грунтів при різних обсягах ...
  • Про одну модель управління зернопереробним підприємством з урахуванням системних характеристик 

   Ігнатова, Юлія Володимирівна; Іващенко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
   В статті розглядаються прикладні аспекти однієї моделі розробленої на основі теорії масового обслуговування в агропромисловому секторі, а саме модель роботи елеватора. Використання такої моделі дозволило отримати оптимальні ...
  • Про умови перманентної поведінки динамічної моделі розвитку підприємства 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
   В публікації досліджено проблему побудови умов перманентної поведінки динамічної моделі розвитку підприємства в умовах наявності кредитних ресурсів і короткотривалих зовнішніх впливів на виробництво.
  • Рейтингове моделювання в оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Кмитюк, Тетяна Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-20)
   Викладено основні концептуальні положення щодо рейтингового моделювання та оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ. Запропоновано в рейтинговому моделюванні застосовувати метод аналізу ієрархій, а в ...
  • Системна методологія дослідження стану та динаміки сучасної інформаційної економіки в умовах посилення нестабільності 

   Дербенцев, Василь Джоржович; Тішков, Богдан Олександрович; Шарапов, Олександр Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
   Робота присвячена питанням обґрунтування методологічних засад дослідження нестійких суспільно-економічних процесів в умовах посилення хаотичності та турбулентності. Розроблено концептуальну модель формалізації управлінських ...
  • Статистика послуг автотранспорту: міжнародні перевезення 

   Мазуренко, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-10)
   У статті розглянуто транспортний потенціал міжнародних перевезень і його складові. Досліджено структуру та динаміку зовнішньоекономічних вантажопотоків, визначено вагомість транзитних перевезень автотранспортом у загальному ...
  • Статистичне забезпечення процесу ефективної трансформації адміністративно-командної моделі економіки в ринкову 

   Павленко, В. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-07)
   Стаття присвячена формулюванню концептуальних засад статистичного забезпечення процесу трансформації адміністративно-командної моделі української економіки в ринкову, що має сприяти підвищенню рівня її ефективності, ...
  • Статистичне забезпечення процесу формування державного замовлення 

   Беспалова, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
   Стаття присвячена проблемним питанням формування та реалізації державного замовлення на основі аналізу статистичних показників пріоритетних державних потреб та їх порівняльній характеристиці.
  • Статистичне забезпечення інституційного планування як складової державного регулювання ринкової економіки 

   Манцуров, Ігор Германович; Храпунова, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-14)
   Стаття присвячена формулюванню концептуальних засад статистичного забезпечення процесу інституційного планування, реалізація яких має сприяти підвищенню ефективності функціонування системи державного регулювання економіки ...
  • Статистичне моделювання динамічних процесів з ефектом насичення 

   Єріна, Антоніна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-10)
   Розглянуто методологічні підходи до моделювання та прогнозування динамічних процесів з ефектом насичення, визначення можливих меж розвитку процесу і характеру наближення до цих меж.
  • Статистичний аналіз можливих наслідків входження України до євразійського економічного союзу 

   Дайнеко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-01)
   У статті проаналізовано можливі наслідків входження України до Євразійського Економічного Союзу. Розглядаються переваги та недоліки участі України в даному Союзі. Проведено SWOT- і PEST-аналіз впливу Євразійської інтеграції ...