Recent Submissions

 • Інвестиційна діяльність як елемент управління великотоварними агропромисловими формуваннями 

  Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-17)
  У роботі досліджено трактування основних понять стосовно інвестиційної діяльності,визначено її суть і поняття. Проаналізовано значення нвестиційної діяльності як елемента управління великотоварними агропромисловими формуваннями.
 • Світовий ринок молока та географічна типологія технологій його виробництва 

  Бутило, Р. І.; Butylo, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15)
  У статті розглянуто підходи до виробництва молока в різних країнах світу. Розроблено та наведено географічну класифікацію технологій виробництва молока у світі.
 • Моделювання процесу вибору стратегії впровадження проектів інформатизації обліку на підприємствах 

  Комаров, К. С.; Komarov, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-15)
  Стаття присвячена дослідженню моделі процесу вибору стратегії впровадження проектів інформатизації обліку на підприємствах. У статті розглянуто основні питання стосовно сутності та етапів здійснення процесу вибору стратегії ...
 • Правові засади внутрішнього контролю та аудиту в судовій системі 

  Кощинець, М. І.; Koshchynets, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15)
  Стаття присвячена актуальним питанням внутрішнього контролю та аудиту органів судової влади, інституційному аспекту становлення таких органів і їх повноваженням.
 • Формування центрів фінансової відповідальності як основа побудови системи контролінгу 

  Паскалова, Анна Георгіївна; Pascalova, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-12)
  Формування центрів відповідальності підприємства є одним із основних підходів до побудови ефективної системи контролінгу. У статті висвітлено сутність поняття «центри відповідальності», розглянуто їх класифікацію за ...
 • Інституціональні концепти реформування бюджетної системи 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-01)
  У статті автор розглядає інституціональні концепти реформування бюджетної системи, які сприяють сталому соціально-економічному розвитку.
 • Технологічна складова в процесі банківського обслуговування фізичних осіб 

  Гордіца, Т. М.; Horditsa, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-27)
  У статті розглянуто значимість технологічної складової сучасного банківського обслуговування фізичних осіб. Автором визначено функціональні особливості розвитку національного ринку банківського обслуговування фізичних осіб ...
 • Забезпечення благоустрою населених пунктів України — пріоритетна соціально-економічна проблема України 

  Бородюк, В. М.; Borodyuk, V.; Метель, О. В.; Metel, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-23)
  У статті визначено роль і значення благоустрою населених пунктів у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави і суспільства, визначені причини, які негативно впливали на вирішення цієї проблеми, дана загальна ...
 • Комплексна оптимізація сприйняття рекламних матеріалів, образу брендів споживачами 

  Кравченко, К. М.; Kravchenko, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-16)
  У статті представлено результати систематизації досягнень науки у моделюванні і маркетинговій оптимізації параметрів і елементів комунікації зі споживачами.
 • Бенчмаркінг у сфері вищої освіти 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15)
  У статті розглянуто основні питання щодо сутності й значення бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування у вищих навчальних закладах.
 • Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання 

  Шевченко, Олена Леонідівна; Shevchenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-07)
  Стаття присвячена питанням розвитку брендів у сучасному суспільстві на базі соціально-економічних аспектів. Досліджено напрями змін і пріоритетів у процесах споживання, зважаючи на посилення ролі глобалізації та інформатизації ...
 • Актуальні проблеми організації рекламної діяльності українських підприємств 

  Архипова, Тетяна Василівна; Arhypova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-31)
  У статті висвітлено проблеми, з якими стикаються вітчизняні підприємства в процесі організації рекламної діяльності. Розглянуто систему показників комплексного аналізу процесу організації рекламної діяльності підприємств.
 • Активи підприємства як об’єкт управління 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Rіepina, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-19)
  Запропоновано систему оцінювання моделей управління активами підприємства яка базується на восьми критеріях.
 • Інноваційні закономірності розвитку Чернівецької області в контексті трансформації ринку праці 

  Антохова, О. Ю.; Antohova, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-20)
  У статті з’ясовано основні напрями детермінацій результатів інноваційної діяльності в регіоні і трансформаційних змін на ринку праці. Проведено аналіз показників інноваційної діяльності суб’єктів бізнесу промисловості в ...
 • Сучасні підходи до оцінки інноваційних проектів 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, V.; Томашевська, Т. В.; Tomashevska, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-13)
  Розглянуто методику квантово-економічного аналізу інвестиційних проектів, запропоновано використання даної методики як першого етапу комплексної оцінки інноваційних проектів.
 • Конфісковані активи суб’єктів міжнародної економічної діяльності як об’єкти обліку та контролю 

  Кузьмінський, Б. Ю.; Kuzminskyi, B. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-05)
  Розглянуто економічну сутність специфічних об’єктів обліку й контролю — конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності, та уточнені їх класифікаційні ознаки.
 • Становлення і розвиток теорії лібералізації як інституційної основи макроекономічної стабільності 

  Муталімов, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-25)
  У статті досліджено становлення і розвиток теорії економічної лібералізації як інституційної основи макроекономічної стабільності. Дано теоретичний аналіз і критичний розгляд історії протистояння протекціонізму та лібералізму.
 • Еволюція державно-приватного партнерства в контексті економічних теорій 

  Потапенко, Д. О.; Potapenko, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-17)
  У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до становлення, формування та розвитку державно-приватного партнерства як інструменту та механізму координації взаємодії суб’єктів господарювання.
 • Соціально відповідальне споживання: політекономічний аспект 

  Погоріла, Л. М.; Pogorila, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-11)
  Стаття присвячена опрацюванню теоретичних основ розуміння сутності соціальної відповідальності споживача.
 • Інститут соціального підприємництва: сутність та перспективи розвитку 

  Кудінова, Алевтина Віталіївна; Kudinova, Alevtyna; Кочук, С. І.; Kochuk, Sergii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-09)
  У статті досліджено проблему соціального підприємництва, його ключові відмінності від традиційного бізнесу, благодійних і державних організацій; визначено основні риси та характеристики соціального підприємництва, особливу ...