Now showing items 1-20 of 855

  • Олігополія 

   Суторміна, Валентина Миколаївна; Сутормина, Валентина Николаевна (Київ : УРЕ, 1962)
  • Податки 

   Суторміна, Валентина Миколаївна; Сутормина, Валентина Николаевна (Київ : УРЕ, 1963)
  • Фінансова політика в умовах ринкової трансформації економіки України 

   Гетьман, Вадим Петрович; Hetman, Vadym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 1997-03-20)
   У дисертації обґрунтовані концептуальні підходи до формування фінансової політики в умовах переходу до ринкових відносин. Узагальнено світовий досвід теорії й практиків фінансової політики. Дано розгорнутий ...
  • Фінансове забезпечення медичних закладів в умовах ринкової економіки (на матеріалах медичних закладів м. Києва) 

   Кондратюк, Сергій Якович; Kondratiuk, Sergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1997-10-15)
   Розкрито основні джерела фінансового забезпечення медичних закладів. Проведений критичний аналіз діючого механізму взаєморозрахунків, фінансування та використання ресурсів лікувально-профілактичних закладів. Досліджена ...
  • Реструктуризація й ефективність економіки 

   Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (Міністерство фінансів України, 1999)
  • Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету 

   Новосад (Бенч), Лілія Ярославівна; Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya; Бенч, Лилия Ярославовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999-03-12)
   В дисертації досліджуються внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету. На основі дослідження сутнісно-теоретичних засад державного кредиту доведено, що державний кредит є іманентною складовою державних фінансів. ...
  • Політичні чинники макрофінансової стабілізації в період становлення ринкових відносин 

   Льовочкін, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Аналіз стану ринку державних цінних паперів України 

   Вдовіна, Інеса Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Структуризація фінансового ринку в перехідній економіці 

   Опарін, Валерій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Прибутковий податок суб’єктів підприємницької діяльності: реалії та проблеми 

   Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Засади структурно-інтегрованої фінансової політики держави в перехідній економіці 

   Опарін, Валерій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Фінансовий ринок 

   Суторміна, Валентина Миколаївна; Радзієвська, Вікторія Миколаївна; Радзиевская, Виктория Николаевна; Стеценко, Богдан Станіславович; Стеценко, Богдан Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   У виданні розглянуто фінансовий ринок як підсистему фінансових відносин, охарактеризовано основні фінансові інструменти, досліджується діяльність окремих суб’єктів, що працюють на фінансовому ринку, та значення державного ...
  • До питання про сутність квазібюджетних операцій 

   Гладченко, Лідія Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Фондовий ринок 

   Суторміна, Валентина Миколаївна; Савчук, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   У навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методичного забезпечення, якого потребує самостійне вивчення дисципліни «Фондовий ринок».
  • Міжнародні фінанси 

   Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   Міжнародні фінанси є важливою складовою суспільного життя. Це система грошових потоків та пов’язаних з ними відносин у галузі міжнародної економіки. У посібнику йдеться про сутність міжнародних фінансів, валютні системи ...
  • Фінансова термінологія в Україні на сучасному етапі 

   Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (ТОВ "Знання", 2001)
  • Державне казначейство України: становлення, проблеми, перспективи 

   Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна (Міністерство фінансів України, 2001-01)
  • Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-11-16)
   Дисертація присвячена розробці системи бюджетного вирівнювання в реалізації регіональної політики держави для задоволення стандартних бюджетних потреб мешканців різних адміністративно-територіальних одиниць. В роботі ...
  • Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями 

   Федосов, Віктор Михайлович; Опарін, Валерій Михайлович; Льовочкін, Сергій Володимирович; Федосов, Виктор Михайлович; Опарин, Валерий Михайлович; Лёвочкин, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
   У монографії досліджені напрями і засади фінансової реструктуризації в Україні в перехідний до ринкової економіки період. Узагальнено з позицій розв’язання завдань трансформаційних процесів досвід і результати проведених ...
  • Державні цінні папери для населення в Україні: доцільність та перспективи 

   Вдовіна, Інеса Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)